Kommitténs demokratijubileum

Hur har jubileumsåret sett ut för kommittén? Här beskrivs ett urval av det myller av demokratiaktiviteter som kommittén anordnat och deltagit vid under året. Missa inte hälsningen från kulturminister Jeanette Gustafsdotter och tillbakablicken på Demokratistugans fantastiska turné! Flera saker kan ses i efterhand via länkar i artikeln.

Deklaration för en stark demokrati har varit en del i arbetet med att etablera samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Under andra veckan i december nåddes den magiska siffran 300 undertecknade deklarationer. Bland de undertecknande finns civilsamhällesorganisationer, myndigheter, kommuner, museer, trossamfund, teaterorganisationer, studieförbund, regioner, länsstyrelser, fackförbund och universitet. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter har skickat en hälsning till alla som undertecknat!

Men låt oss ta året från början

I februari diskuterade kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadör Lena Posner-Körösi demokratins framtid och samtid vid konventet Folk och Kultur. I mars deltog Lena dessutom i Växjö Earth Week. Under våren skedde även regionala demokratisatsningar i Norrbotten, Kalmar och Uppsala län.

Den 6 maj var Rosaline Marbinah först ut av demokratiambassadörerna att medverka i Demokratikollen – en seminarieserie om demokrati. Senare under året deltog även Emma Frans och Peter Örn i varsitt avsnitt. Alla delar av serien kan ses här.

I juni invigde Rosaline Marbinah den digitala Järvaveckan och under den digitala Almedalen i juli deltog hon i ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén om ungas utrymme i det demokratiska rummet. Kommitténs ordförande Peter Örn deltog i två samtal under Almedalsveckan: det ena fokuserade på barnens roll i demokratin och det andra på hur vi tillsammans kan göra demokratin mer tillgänglig.

I september anordnade kommittén en Demokratiafton på Kulturhuset Stadsteatern som kan ses i sin helhet här.

Kommittén var även på plats på Frihamnsdagarna och Bokmässan i september. Peter Örn invigde Bokmässan tillsammans med bland andra dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Under Bokmässan anordnade kommittén två samtal på demokratitemat: Hur främjas demokrati?  och Pandemin – ett stresstest för demokratin. Dessutom släpptes första delen av kommitténs antologi 100 år till, Demokratin och grundbulten.

Demokratiambassadör Rosaline Marbinah i samtal under Bokmässan 2021, tillsammans med Josefine Fälth från Sveriges Elevkårer.

Nedan är fler exempel på evenemang som kommittén medverkat i under hösten – och som du kan läsa eller se mer av genom att klicka på namnet:

Du har väl INTE missat Demokratistugans turné i landet?

Demokratistugan har gjort 20 stopp – varav 19 fysiska – under sommaren och hösten. På varje plats har lokala program tagits fram av länsstyrelser, kommuner, studieförbund, civilsamhällesorganisationer och andra lokala aktörer. Kommitténs demokratiambassadörer har deltagit i programpunkter på varje stopp. Låt oss titta närmare på vad som hänt längs vägen!

Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi vid Demokratistugans invigning.

I augusti invigdes den fysiska demokratistugan av demokratiambassadör Lena Posner-Körösi i Dorotea, se gärna invigningen här. Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi var även på plats vid besöket i Boden i Norrbotten där stugans besök sammanföll med stadens skördefest och miljödagar.

I Haparanda var EU-minister Hans Dahlgren på plats, vilket han även varit vid flera andra stopp under turnén, bl.a. vid stugans besök i Gävle, då tillsammans med Emma Frans.

EU-minister Hans Dahlgren och demokratiambassadör Emma Frans utanför Demokratistugan. Foto: Armin Droge.

Det var särskilt roligt att landshövding Maria Larsson invigde Demokratistugan vid besöket i Örebro eftersom hon och Länsstyrelsen i Örebro även var först ut med att underteckna Deklaration för en stark demokrati! Kommitténs ordförande Peter Örn var, liksom vid undertecknandet år 2020, på plats i Örebro.

Undrar hur stugan ser ut live? Klicka här och se en sändning från dess besök i Göteborg. Där invigde landshövding Anders Danielsson stugan tillsammans med Peter Örn. På kommitténs Facebook-sida  finns fler live-sändningar från turnén.

På flera platser har kulturinslag varit del av invigningarna. I Halmstad deltog bland annat dansaren Kevin Vo och poeten Ronja Möller. I Karlskrona skedde invigningen i samband med att Marinens musikkår framträdde på Stortorget och i Kalmar spelades musik av Mathilda Roth och Thomas Eidrup.

kommitténs Instagram kan du se korta nedslag från alla Demokratistugans stopp under Sverigeturnén 2021 och bildcollage från respektive invigning – trevligt scrollande önskar kommittén!

God jul och gott nytt demokratiår! 

Syntolkning: bild från kommitténs demokratiafton samt foton av Rosaline Marbinah på Bokmässan, Lena Posner-Körösi från Demokratistugans invigning och Emma Frans utanför Demokratistugan. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera