Skriv under

Per den 31 december 2021 hade 310 olika aktörer skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Kommittén Demokratin 100 år ser med glädje på det stora engagemang och den vilja att bidra till att stärka demokratin som därmed manifesterats. Från och med den 1 januari 2022 är möjligheten att skriva under avslutad. På denna sida kan du dock fortfarande läsa hur erbjudandet formulerades. Kommittén Demokratin 100 år avslutades den 1 juni 2022, därefter uppdateras inte denna sida. Sidan finns kvar till 1 juni 2027, men kommittén tar inte ansvar för brutna länkar eller daterad information.

Kommittén Demokratin 100 år ville med deklarationen samla och engagera de krafter som önskade delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser, akademin och företag som ville bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige var välkomna att skicka in en ansökan. Deklarationen riktade sig inte till enskilda personer, enskilda näringsidkare  eller politiska partier.

Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Vi återkommer inom kort om ert deltagande.

  Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

  Ja


  Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.
  Ja


  Beskriv kortfattat men gärna så specifikt som möjligt vilka åtaganden/aktiviteter er organisation kommer att genomföra under perioden 2020-2021 för att uppnå målen i deklarationen (ovan) och för att stärka och utveckla demokratin. Vi ser helst att åtagandena tar tre olika former – ett internt, ett externt och ett kommunikativt.

  Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna organisationen?)

  Organisationens externa åtagande (Hur ska aktören arbeta med demokrati gentemot externa målgrupper?)

  Organisationens kommunikativa åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?)

  Tryck här för att bifoga underlag.

  Tryck här för att bifoga logotyp (transparent png, minst 300px bred, max 800px bred).


  Personuppgifter

  Namn på aktör

  Hemsida

  Om aktören (max 200 tecken)

  För- och efternamn samt titel på den person inom organisationen som ska underteckna deklarationen (vanligtvis ordförande, generaldirektör, generalsekreterare eller VD)

  Kontaktperson

  Telefonnummer

  E-post

  Postadress  Det går inte längre att skicka in ansökan om att Skriva under.

  Deklaration

  Deklarationen var en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tog avstamp i att Sveriges demokrati fyllde 100 år och att det var ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

  Läs mer

  Åtaganden

  Hudnratals organisationer skrev under deklarationen. De ville bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden. Här hittar du deras åtaganden.

  Läs mer