Rapporter och samtal

Om demokrati

Här har vi samlat tips och länkar till olika artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram som berör olika aspekter av demokrati.

Kommitténs egna publikationer och inspelade seminarier

100 år till – så säkrar vi en fortsatt stark demokrati tillsammans!

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Hur skapar vi en nationell demokratirörelse som inrymmer de möjligheter och utmaningar som den svenska demokratin står inför i dag?

I det här samtalet från Folk och Kultur 2021, diskuterar kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadör Lena Posner-Körösi demokratins samtid och framtid i Sverige.

 

 

Antologi_Demokratin och grundbulten_DEL1_TGA 1 okt

Demokratin och grundbulten

Första delen av fyra i kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
Den första delen av antologin – Demokratin och grundbulten – handlar om de fundamentala beståndsdelarna i en demokrati. Innehållet består av akademiska texter, samtal, essäer och spaningar och har författats av några av Sveriges framstående debattörer och tänkare. Övriga delar fokuserar på digitalisering, delaktighet och mångfald och publiceras löpande i höst. Antologin ges ut i sin helhet i slutet av året.
Medverkande:
Ulf Bjereld, Marie Demker, Thomas Bull, Dona Hariri, Olof Petersson, Sofia Näsström, Cecilia Garme, Ulf Johansson, Annika Ström Melin, Daniel Lindvall, Robert Olsson och Peter Örn.

 

www.youtube.com

Antologi_Demokratin och digitaliseringen_DEL2

Demokratin och digitaliseringen

Andra av fyra delar i kommittén Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
I andra delen av antologin – Demokratin och digitaliseringen – diskuteras hur framtidens digitala lösningar kommer att påverka samhället och oss som individer. Innehållet består av akademiska texter, essäer och spaningar och har författats av några av Sveriges framstående debattörer och tänkare. Kommande två delar fokuserar på delaktighet och mångfald och publiceras under hösten. Antologin ges ut i sin helhet i slutet av året.
Medverkande:
Emma Frans, Daniel Gillblad, Jenny Wiik, Åsa Wikforss och Karim Jebari.
Ljudinspelning av seminariet Civila samhället och demokratin som arrangerades av kommittén Demokratin 100 år den 16 december 2019.


Andra aktuella publikationer