Rapporter och samtal

Om demokrati

Här har vi samlat tips och länkar till olika artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram som berör olika aspekter av demokrati.

Kommitténs egna publikationer och inspelade seminarier

SOU 2022_28_Volym 1, betänkandet_PDF-A_webb

Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28

Volym 1 i betänkandet från kommittén Demokratin 100 år.

I SOU 2022:28 redogör kommittén Demokratin 100 år för arbetet under verksamhetstiden och lägger förslag på hur demokratin kan stärkas ytterligare i Sverige framöver. Betänkandet lämnades över till regeringen den 1 juni 2022. Därmed avslutades kommitténs arbete.

Det går att beställa betänkandet från regeringens hemsida: Vår demokrati – värd att värna varje dag – Regeringen.se
Där finns även Volym 2 , som  består av de fyra antologier kommittén tagit fram. På denna sida hittar du dessa som separata pdf:er.

Betänkandets omslag (illustration Linnea Blixt)

Vår-demokrati-värd-att-värna-varje-dag

Beskrivning av kommittén Demokratin 100 års uppdrag och ambition, 2019.
Ku 2018:02

100 år till – så säkrar vi en fortsatt stark demokrati tillsammans!

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Hur skapar vi en nationell demokratirörelse som inrymmer de möjligheter och utmaningar som den svenska demokratin står inför i dag?

I det här samtalet från Folk och Kultur 2021, diskuterar kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadör Lena Posner-Körösi demokratins samtid och framtid i Sverige.

Antologi_Demokratin och grundbulten_DEL1_TGA 1 okt

Demokratin och grundbulten

Första delen av fyra i kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
Den första delen av antologin – Demokratin och grundbulten – handlar om de fundamentala beståndsdelarna i en demokrati. Innehållet består av akademiska texter, samtal, essäer och spaningar och har författats av några av Sveriges framstående debattörer och tänkare. Övriga delar fokuserar på digitalisering, delaktighet och mångfald och publiceras löpande i höst. Antologin ges ut i sin helhet i slutet av året.
Medverkande:
Ulf Bjereld, Marie Demker, Thomas Bull, Dona Hariri, Olof Petersson, Sofia Näsström, Cecilia Garme, Ulf Johansson, Annika Ström Melin, Daniel Lindvall, Robert Olsson och Peter Örn.

Demokratin-och-delaktigheten

Demokratin och delaktigheten

Tredje av fyra delar i kommittén Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
Demokratin och delaktigheten fokuserar på varför delaktighet, deltagande och engagemang behövs i en demokrati. Innehållet består av akademiska texter, essäer och spaningar som handlar om möjligheter och utmaningar för demokratiskt deltagande. Olika perspektiv lyfts fram av grupper som har kämpat, och fortfarande kämpar, för att delta och påverka.

Medverkande:
Rosaline Marbinah, Josefin Rönnbäck, Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg, Åsa Strahlemo, Jêran Rostam, Bartosz Stroinski, Hanna Thessén, Gissur Ó Erlingsson, Kerstin Brunnberg, Ismael Ataria.

Kunskapsundersökning Demokratin 100 år 2022_NOVUS

www.youtube.com

Novus-undersökning_Demokrati-100

NOVUS-undersökning om demokratikunskaper 2019,

beställd av kommittén Demokratin 100 år, februari 2019.

Demokratin-och-digitaliseringen

Demokratin och digitaliseringen

Andra av fyra delar i kommittén Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
I andra delen av antologin – Demokratin och digitaliseringen – diskuteras hur framtidens digitala lösningar kommer att påverka samhället och oss som individer. Innehållet består av akademiska texter, essäer och spaningar och har författats av några av Sveriges framstående debattörer och tänkare.

Medverkande:
Emma Frans, Daniel Gillblad, Åsa Wikforss, Karim Jebari, Birgitta Jonsson, Olle Häggström, Jenny Wiik och Malte Persson.

Antologi_Demokratin och friheten_DEL4

Demokratin och friheten

Fjärde och sista delen av fyra i kommittén Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter.

Syftet med antologin är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum.
Demokratin och friheten fokuserar på nationella minoriteters och religionens roll i demokratin, och belyser även hur hot och hat påverkar det demokratiska samtalet. Texterna berör bland annat relationen till majoritetssamhället, hur situationen för nationella minoriteter och religionsfriheten ser ut i dag samt vilka möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.

Medverkande:
Lena Posner-Körösi, Lennart Rohdin, Malin Brännström, Daniel Poohl, Salahuddin Barakat, Mikael Mogren, Ute Steyer och Domino Kai.Ljudinspelning av seminariet Civila samhället och demokratin som arrangerades av kommittén Demokratin 100 år den 16 december 2019.


Andra aktuella publikationer