Demokratistugan

Rum för demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska visas runt om i landet när pandemiläget så medger. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Den 10 juni 2020 invigdes Demokratistugan av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Se när kultur- och demokratiminister Amanda Lind öppnar stugan i filmen nedan, eller läs ett referat här.

Medverkade vid detta digitala tillfälle gjorde  även Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Turné i hela landet

Tanken är att Demokratistugan ska kunna användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar demokratin. Kommitténs förhoppning är att Demokratistugan ska besöka landets samtliga län och att länsstyrelserna ska vilja stå värd för Demokratistugan.

 

Bra att veta

Inför Demokratistugans besök behövs en planering göras. Länsstyrelsen tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civilsamhället och andra aktörer har här möjlighet att skapa ett intressant program för såväl allmänheten som särskilda målgrupper om demokratin i samband med Demokratistugans besök.

Demokratistugans storlek motsvarar två traditionella valstugor (8450×3090 mm). Den väger 6 ton och rymmer sittplatser för ca 15 personer. Den är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg där många människor rör sig. Demokratistugan kan användas av boende och besökare i länen, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi.

Det kan vara praktiskt att tillsätta en arbetsgrupp som hanterar frågor om t.ex. placering av demokratistugan, tillstånd, elförsörjning, bemanning och logistik, men också lägger ett program för hur Demokratistugan bäst kan användas och vilka aktörer i länet som ska arrangera evenemang i anslutning till stugan. Demokratistugan förflyttas med kranbil.

Det kommer inte med någon bemanning utan det löser den Länsstyrelse som beställer stugan bäst tillsammans med kommunen/regionen och/eller civilsamhällesorganisationer.

Kommittén Demokratin 100 år kommer att försöka delta i planeringsarbetet men ägandeskapet behöver finnas lokalt.

 

Boka Demokratistugan

Är ditt län intresserad av demokratistugan? Hör av dig till kontakt@vardemokrati.se för frågor och bokning av Demokratistugan.

Se när Demokratistugan anländer!

Stig på i Demokratistugan

Invigningen av stugan med Peter Örn och Amanda Lind