Välkommen till digitala Demokratistugan!

Här kan du som är lärare, eller nyfiken på demokrati, kliva in i ett digitalt kunskapscenter med quiz, kunskapsbank, filmer, interaktiva övningar och mycket mer, med fokus på demokrati.

Låt dina elever ta demokratiborgarmärket!

Starta lektionen i demokrati med en quiz och möjligheten att ta ett digitalt demokratiborgarmärke!

Demokratin 100 år – en framtidsdag

Var med på en heldagskonferens om demokrati den 15 mars 2022, med demokratiaktörer från hela Sverige. Läs mer här!

Mer om demokrati

Här har vi samlat massa fakta om hur vår demokrati fungerar.

När fick hen rösträtt?

Helene, 50 år, ekonom.

1921

Helene hade fått rösta år 1921 då allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, och kvinnor fick rösta för första gången. Rösträttsåldern var 23 år.

Även om kvinnor fick rösträtt för exakt hundra år sedan, dröjde det fram till 1989 innan alla kvinnor och män i Sverige fick rösta.

Helene har godkänt sin medverkan i övningen.

Frihetskalendern

I Frihetskalendern finns det exempel på när fri- och rättigheter har kränkts. Här kan du också läsa om vad som skulle kunna hända om våra grundlagsskyddade rättigheter togs bort.

När fick hen rösträtt?

Viktor, 58 år, tänkare.

1945

Viktor är hemlös och bor på härbärgen. Han hade fått rösta år 1945 eftersom personer som var ”omhändertagna av fattigvården” inte fick rösta innan dess.

Den här övningen visar hur den allmänna och lika rösträtten under 1900-talet successivt har breddats till att omfatta allt fler, och att demokratin ständigt utvecklas.

Viktor har godkänt sin medverkan i övningen.

Maktapparaten

Du brinner för förändring men tiden är begränsad. Ansvaret för områden som politiken bestämmer över är ofta delat mellan olika beslutsorgan. Tänk dig att du just har börjat arbeta politiskt. Vilket beslutsorgan ska du rikta in dig på för att få mest genomslag?

När fick hen rösträtt?

Bornita, 38 år, ekonomiassistent.

1989

Bornita hade troligtvis inte fått rösta år 1921, trots att den allmänna och lika rösträtten infördes, eftersom hon är diagnostiserad med schizofreni. Hon hade sannolikt därför varit omyndigförklarad.

Den här övningen visar att demokratin utvecklats de senaste 100 åren. Att alla medborgare över 18 år i Sverige har möjlighet att rösta är en grundbult i vår demokrati.

Bornita har godkänt sin medverkan i övningen.

Samtalssnurran

Demokratin är något vi ständigt måste värna. Under olika tider utmanas demokratin på olika sätt. Desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare, ojämlikt deltagande, och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar som den svenska demokratin står inför. Fundera kring samtidens stora frågor antingen själv eller i grupp.

När fick hen rösträtt?

Jan, 43 år, innovations- och designingenjör.

1909

Jan är man och över 24 år gammal. Han har fullgjort värnplikten och är ej skuldsatt, vilket gör att han skulle ha fått rösta när män fick allmän rösträtt år 1909. Innan dess var det endast vissa män, som till exempel adelsmän, som hade rösträtt.

Jan har godkänt sin medverkan i övningen.

Nyhetsmaskinen

I det här spelet tar du eller ni rollen som medarbetare på en nyhetssajt. Ni får i uppdrag av er chefredaktör att publicera nyheter som kan få stor spridning. Det är ert uppdrag att faktagranska nyheten för att sedan välja en vinkel om hur ni förmedlar nyheten.

När fick hen rösträtt?

Sonja, 45 år, lärare.

1959

Sonja är Kelderashrom och hade kanske fått rösta i valet år 1921, men vi vet inte helt säkert. Vissa romer i Sverige hade exempelvis exempelvis inte svenskt medborgarskap eller saknade folkbokföringsadress vilket kunde krävas för att få rösta. År 1959 fick även medborgare utan folkbokföringsadress möjlighet att rösta. Läs mer om romernas rösträttshistoria i Sverige här.

Sonja har godkänt sin medverkan i övningen.

När fick hen rösträtt?

Sara-Elvira, 20 år, informatör.

Troligen 1924

Sara-Elvira hade inte fått rösta i riksdagsvalet år 1921 eftersom hon är 20 år gammal och därmed hade varit för ung. Rösträttsåldern på den tiden var 23 år, vilket innebär att Sara-Elvira hade fått vänta till nästa val som hölls 1924.

Det är dock svårt att med säkerhet veta om Sara-Elvira hade fått rösta 1924. Trots demokratins genombrott kring 1920 har det funnits olika bestämmelser som förhindrat samers röstande, även om de formellt har haft samma rättigheter som andra medborgare. Läs på https://demokrati100.se/samernas-forbryllande-rostrattshistoria/ om du vill veta mer om samernas rösträttshistoria..

Sara-Elvira har godkänt sin medverkan i övningen.

Kortleken

Ladda ner en kortlek om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar vår demokrati.

Filmer

I sex korta filmer svarar demokratiambassadör Emma Frans på frågor som rör allt från yttrandefriheten till näthat och styrelseskick. Skapa ditt eget pedagogiska lektionsupplägg genom att använda filmerna som ingång till olika demokratiteman.

Antologi om demokrati

Affisch