Demokratistugan – ett turnerande kunskapscenter

Demokratistugan togs fram av kommittén Demokratin 100 år för att öka kun­skapen om och intresset för demokratin samt uppmuntra till enga­ge­mang och eftertanke. Demokratistugan skulle locka till nyfikenhet och tilltalet skulle utgå ifrån individen.

Demokratistugan speglade olika aspekter av demokratin – historia, samtid, framtid och den lokala demo­kra­tin t.ex. I Demokratistugan fanns information och övningar som be­hand­lade grundlagarna, fri- och rättigheterna, rösträttens historia, de olika be­sluts­nivåerna samt demokratins utmaningar. Besökarna kunde även ta del av länsspecifik demokratistatistik, som kommittén tog fram i samarbete med SCB. I Demokratistugan skulle även mindre möten och föreläsningar kunna hållas. Tanken var att lokala demokrati­pro­gram skulle komplettera stugan.

Demokratistugan på torget i Dorotea, där den första invigningen skedde. Syntolkning: Gul stuga på torg av stenplattor. I bakgrunden ett vitt partytält. Några människor på verandan, rampen och själva torget. Foto: Thérèse Amnéus

 

Digital stuga
Demokratistugan speglades även digitalt på denna hemsida. Hemsidan kommer att ligga kvar till och med 1 juni 2027. Under den tiden kan du som vill lyfta demokrati i olika sammanhang, använda dig av den digitala Demokratistugan med dess olika pedagogiska verktyg, quiz och interaktiva övningar.

Portabel utställning
Dessutom tog kommittén fram en pop-up Demokratistuga (portabel utställning) som visades i inomhusmiljöer. Pop-up-stugan be­sökte Kista Galleria, folkhögskolor och bibliotek i Stockholms­områ­det under våren 2022 och visades även under kommitténs slut­konferens.

Demokratistugan pop-up som den såg ut på Tranströmerbibiloteket i Stockholm. Syntolkning: fem bilder med de olika moduler i form av väggar som utgjorde pop-up-stugan. På väggarna finns olika övningar, tidslinje, tv-skärm, en valurna och en välkommen-skylt. Foto: Thérèse Amnéus

 

Demokratistugans turnéplan år 2021–2022

Datum Arrangör Stad/plats
3–10 juni 2021 Länsstyrelsen i Dalarnas län Digitalt
15–21 aug. 2021 Länsstyrelsen i Västerbottens län Dorotea och Robertsfors
23 aug.–3 sept. 2021 Länsstyrelsen i Norrbottens län Gällivare, Boden och Haparanda
8–12 sept. 2021 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Örnsköldsvik
15–19 sept. 2021 Länsstyrelsen i Gävleborgs län Gävle
20–24 sept. 2021 Länsstyrelsen i Örebro län Örebro
25–27 sept. 2021 Länsstyrelsen i Värmlands län Karlstad
29 sept.–3 okt. 2021 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg
5–6 okt. 2021 Lindholmen Science Park Lindholmen, Göteborg
8–14 okt. 2021 Länsstyrelsen i Kronobergs län Växjö
15–19 okt. 2021 Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad
22–27 okt. 2021 Länsstyrelsen i Skåne län Malmö
29 okt.–6 nov. 2021 Blekinge museum och Sensus Karlskrona
8–14 nov. 2021 Länsstyrelsen i Jönköpings län Jönköping
17–21 nov. 2021 Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar
23–27 nov. 2021 Länsstyrelsen i Västmanlands län Västerås
30 nov.–4 dec. 2021 Region Jämtland-Härjedalen Östersund
24–26 mars 2022 Länsstyrelsen i Gotlands län Visby

 

Stugans sista stopp skedde på Gotland 

Gotlands län blev det sista länet att ta emot Demokratistugan i mars 2022. Stugan placerades vid Österport, intill Visby stadsmur och lockade många gotlänningar till att delta i demokratisamtal och stugans interaktiva övningar.

Demokratistugan på plats på Gotland. Syntolkning: Gul stuga med en vepa framför, där kommitténs logga syns. Två personer står på verandan. I bakgrunden syns hus samt ett av Visby stadsmurs torn. Foto: Thérèse Amnéus

 

 

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Rapporter

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer