Kommittén

Ledamöter och sekretariat

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen. Kommittén består av en ordförande, tre demokratiambassadörer och ett sekretariat som samtliga presenteras nedan.

”Jag vill bidra till att öka kunskapen om och engagemanget för den svenska demokratin. Det är det enda samhällsskick som utgår från respekten för den enskilda människans värde och värdighet. Demokratin är värd att värna varje dag.”

Peter Örn

Peter Örn är kommitténs ordförande. I dag arbetar Peter Örn med ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling både som rådgivare, föreläsare och författare. Han är även styrelseordförande för Blekinge Tekniska Högskola samt ledamot i Sidas styrelse och i Anna Lindhs Minnesfond. Peter Örn har tidigare bland annat varit VD för Sveriges radio, generalsekreterare för Röda korset samt deltagit i en rad statliga utredningar, bl.a. var han ordförande för analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och Delegationen för hållbara städer.

Kontakt: peter.orn@vardemokrati.se

Ledamöter & demokratiambassadörer

Emma Frans

Doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet. Emma Frans är forskare, författare och vetenskapsskribent. Hon har bland annat skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot desinformation och faktaresistens. Emma Frans debuterade som sommarpratare i Sommar i P1 (SR) år 2019.

Kontakt: emma.frans@vardemokrati.se

Rosaline Marbinah

Rosaline Marbinah är aktiv inom civilsamhället som ordförande för paraplyorganisationen LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Rosaline är även förtroendevald i Forum Syd och Arvsfondsdelegationen. Rosaline har stort intresse för internationella frågor och har bland annat varit ordförande för Utrikespolitiska förbundet. Vidare har hon varit representant för Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferens. Under en period var Rosaline koordinator för nätverket Tillsammans i Södertälje. Hon har även studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Kontakt: rosaline.marbinah@vardemokrati.se

”Det är viktigt att förstå att vi aldrig kan ta vår demokrati för given. Jag vill därför bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för vår demokrati. Genom att lyfta frågor om olika minoriteter och dess olika förutsättningar, samt hur samhället hanterar och kan agera för inkludering – hoppas jag att de som inte tillhör majoritetssamhället skall känna att Sverige är till för dem också.”

Lena Posner-Körösi

Leg psykolog, med inriktning på marknad och kommunikation. Lena har startat och är ordförande för Paideia folkhögskola i Stockholm. Hon har även grundat föreningen Amanah i Malmö, som verkar för att bygga tillit mellan muslimer och judar. Lena var tidigare mångårig ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet i Sverige. Hon har länge varit aktiv i samhällsdebatten kring frågor om nationella och religiösa minoriteter i förhållande till majoritetssamhället.

Kontakt: lena.posner-korosi@vardemokrati.se

Sekretariatet

Helena Onn

Huvudsekreterare

helena.onn@regeringskansliet.se
08-405 58 24

Malin Hansson

Sekreterare

malin.hansson@regeringskansliet.se
08-405 85 68

Thérèse Amnéus

Sekreterare

therese.amneus@regeringskansliet.se
08-405 50 69

Raija Kärkkäinen Eriksson

Biträdande sekreterare

raija.karkkainen.eriksson@regeringskansliet.se
08-405 11 15

Erika Lindeberg

Sekreterare/Demokratistugan

076-129 51 38

Nellie Johansson

Praktikant

nellie.johansson@regeringskansliet.se
073-827 86 43

Kontakt

Vill du bjuda in någon av demokratiambassadörerna att hålla föredrag eller delta i ett seminarium, panel etc.?

Kontakta oss

Uppdrag

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018-2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev berättar vi om kommitténs arbete och vad som händer i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Nyhetsbrevet kommer även att innehålla gästkrönikörer samt tips och nyheter om demokratin. Fyll i dina uppgifter om du vill prenumerera.