Kommittén

Ledamöter och sekretariat

Kommittén Demokratin 100 år hade i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Kommittén bestod av en ordförande, tre demokratiambassadörer och ett sekretariat som samtliga presenteras nedan.

 

Nedan beskrivning av ambassadörerna gäller endast för perioden 2018-2021. Kommittén uppdaterar inte information på den här sidan efter den 1 juni 2022. Dock ligger hemsidan kvar för referens till och med 1 juni 2027.

Peter Örn

Ordförande och demokratiambassadör

Peter Örn arbetar med ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling både som rådgivare och föreläsare och har skrivit flera böcker. Han är även styrelseordförande för Blekinge Tekniska Högskola samt ledamot i Sidas styrelse och i Anna Lindhs Minnesfond. Peter Örn har tidigare bland annat varit VD för Sveriges radio, generalsekreterare för Röda korset samt deltagit i en rad statliga utredningar, bl.a. var han ordförande för analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och Delegationen för hållbara städer.

Emma Frans

Demokratiambassadör

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet och verksam som forskare, författare och vetenskapsskribent. Hon har bland annat skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot desinformation och faktaresistens.

Rosaline Marbinah

Demokratiambassadör

Rosaline Marbinah är ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Rosaline är även förtroendevald i Forum Syd och Arvsfondsdelegationen. Rosaline har ett stort intresse för internationella frågor och har bland annat varit ordförande för Utrikespolitiska förbundet. Hon har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

Lena Posner-Körösi

Demokratiambassadör

Leg. psykolog med inriktning på marknad och kommunikation. Lena har startat och är ordförande för Paideia folkhögskola i Stockholm. Hon har även grundat föreningen Amanah i Malmö, som verkar för att bygga tillit mellan muslimer och judar. Lena var tidigare mångårig ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet i Sverige. Hon har länge varit aktiv i samhällsdebatten kring frågor om nationella och religiösa minoriteter i förhållande till majoritetssamhället.

 

Sekretariatet

Sekretariatet har under åren 2018-2022 bestått av flertalet anställda som återfinns i betänkandet SOU 2022:28.

Helena Onn

Huvudsekreterare

 

Thérèse Amnéus

Sekreterare

 

Malin Hansson

Sekreterare

 

Raija Kärkkäinen Eriksson

Biträdande sekreterare

 

Erika Lindeberg

Sekreterare

 

Paula Pontvik

Sekreterare

 

Uppdrag

Kommittén Demokratin 100 år hade i uppdrag att under åren 2018-2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Läs mer

Regeringens egen temasida

Gå in på temasidan Demokratin 100 år för att se regeringens samlade material kring den nationella kraftsamlingen Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.