Demokratin 100 år – en framtidsdag

Den 15 mars 2022 arrangerade kommittén Demokratin 100 år en stor demokratidag för att samla kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kring demokratin i Sverige, EU och internationellt. Här deltog Sveriges främsta demokratiaktörer – både från myndigheter, civilsamhällsorganisationer, universitet och högskolor liksom regioner, kommuner och politiska företrädare.

Konferensen ägde rum fysiskt på Kulturhuset i Stockholm och digitalt.

Utbildningsradion har spelat in konferensen. Du kan se programmet som skedde på stora scenen mellan kl. 10-15, via den här länken. 

För dig som vill se information och deltagande bland de aktörer som ställde ut på den digitala utställningsytan – EXPO – hittar du deras utställning här: EXPO – Vår demokrati (vardemokrati.se)

Så här såg programmet ut:

Frukostseminarier
8.30-9.30 Demokratifrämjande arbete – goda exempel.
Arr: Forum för levande historia
8.30-9.30 Civilsamhällets roll i en demokrati.

Arr: MUCF & NOD

Stora scenen
10:00-10:30 Demokratin 100 år – en kraftsamling
Under ledning av dagens moderator Parisa Amiri tog kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadörerna Emma FransRosaline Marbinah och Lena Posner-Körösi upp vikten av de insatser som genomförts för att stärka demokratin i hela landet.

10:30-10:40 Regeringens politik för en levande och motståndskraftig demokrati
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter reflekterade kring tillståndet för demokratin i Sverige och höll ett anförande om visioner framåt.

10:50-11:30 Demokratins utveckling i världen, Sverige och EU
Ett samtal om läget för demokratin i Sverige, i EU och internationellt. Deltagare: Staffan I. Lindberg, V-Dem, Ulrika Andersson, SOM-institutet och Göran von Sydow, Sieps.

11:30-12:00 Människan i demokratin – ett samtal om demokratins knäckfrågor
Vilka utmaningar står demokratin inför? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet, Daniel Poohl, vd Stiftelsen Expo och Ali Abdelzadeh, forskare och universitetslektor vid Högskolan Dalarna och Marie Cederschiölds högskola, diskuterade demokratins knäckfrågor och hur dessa kan angripas.

13:00-13:30 Ungas röster – demokratins framtid
Framtidsspaningar kring demokrati och delaktighet med tankesmedjan International Youth Think Tank fellows Julia Strandquist och Wilma Johansson, presentation av rapporten ”Tone of democracy”
Panelsamtal:
Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer
Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom
Anton Öhrlund, projektkoordinator för Youth Up North,

13:30- 13:45 Demokratiarbete i praktiken – så gjorde vi
Presentation av hur länsstyrelserna arbetat för att stärka demokratin i Sverige.
Martina Rasch, Utvecklare mänskliga rättigheter och demokrati
länsstyrelsen Jönköping, Therese Bjursell, samordnare inom området mänskliga rättigheter, med fokus på demokratifrågor och funktionshinderspolitiken, länsstyrelsen Västerbotten och Torbjörn Messing, sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter länsstyrelsen Västmanland.

14:00-15:00 Vår demokrati – den gemensamma grunden
Under ledning av kommitténs ordförande Peter Örn och moderator Parisa Amiri.
Hur vill våra folkvalda värna demokratin och vilken ton ska eftersträvas i det politiska samtalet? Vilka är de viktigaste demokratifrågorna just nu och inför valet 2022.
Deltagare: Nooshi Dadgostar (V), Hans Dahlgren (S), Jakob Forssmed (Kd), Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Märta Stenevi (Mp) och Martin Kinnunen (Sd).

15:00-16:00 Digital EXPO
Utställare presenterade sina demokratisatsningar och inspirerade till hur demokratin kan stärkas framåt (länk ovan).

15:00-16:30 Dramatens Performance Workshop ”Öva demokrati.
Dramaten framförde en specialversion av workshopen ”Öva demokrati.”
Föreställningen var anpassad till det arbete som gjorts av kommittén Demokratin 100 år kring hur demokratin i Sverige ska kunna tryggas och utvecklas.

Dagens moderator var Parisa Amiri.

Kulturella inslag under dagen framfördes av:
dans: Kevin Vo
posei: Naima Chahboun
sång och musik: Domino Kai och Robert Berg

 —–

Syntolkning bild: Färgglada fält med olika färgglada tecknade händer. Vit text i mitten: Demokratin 100 år – en framtidsdag. 15 mars 2022. Överst till vänster en gul bubbla med logotyper från MUCF/NOD och Forum för levande historia. Längst ned kommitténs blå logo Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer