Deklaration

Deklaration för en stark demokrati

Deklarationen för en stark demokrati togs fram av kommittén Demokratin 100 år och var en del i arbetet med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Här kan du läsa om deklarationen, vad som krävdes för att skriva under den, varför den behövdes och vilka aktörer som kunde ansluta sig till den. 

Efter den 1 juni 2022 uppdateras hemsidan inte längre, men den finns kvar för referens t.o.m. 1 juni 2027. Kommittén ansvarar inte för daterad information eller brutna länkar. Väl mött!

Fram till 31 december 2021 hade 310 aktörer skrivit på Deklaration för en stark demokrati. Du hittar alla aktörer och deras åtaganden här.
Från och med den 1 januari 2022 är det inte längre möjligt att skriva under Deklaration för en stark demokrati. 

Vad är syftet med deklarationen?

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.

Vad innehåller deklarationen?

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Deklarationen finns till höger på denna sida.

Vad krävs för att underteckna deklarationen?

De aktörerna som vill skriva under deklarationen ska definiera sina åtaganden i förhållande till målen i deklarationen. Med åtaganden menar vi konkreta aktiviteter som ska genomföras under 2021. Vi ser gärna att det finns åtminstone ett internt åtagande – Hur ska aktören arbeta internt med demokrati?, ett externt åtagande – Hur ska aktören arbeta med externa målgrupper om demokrati?, och en kommunikationsinsats – Vad ska kommuniceras och till vem?

Alla aktörer som undertecknat deklarationen ska lämna in en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena

Vill din organisation underteckna deklarationen? Fyll i formuläret som du hittar här. (Från den 1 januari 2022 kan du inte längre underteckna deklarationen).

Vilka typer av aktörer kan ansluta sig till deklarationen?

Deklarationen riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag. Deklarationen riktar sig inte till enskilda personer, enskilda näringsidkare och politiska partier.

Är deklarationen juridiskt bindande?

Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de organisationer som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna i deklarationen och åtar sig att bidra till att stärka demokratin.

Varför behövs deklarationen?

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Demokratin är ifrågasatt. Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Åtaganden

Hundratals organisationer skrev under deklarationen. De ville bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden. Här berättar vi om deras åtaganden.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Här hittar du det formulär som fyllts i av de aktörer som skrivit under. Från den 1 januari 2022 kan du inte längre skriva under deklarationen.

Läs mer

Demokratiambassadörerna om Deklaration för en stark demokrati

Läs mer