Kalendariet

På gång

Tidigare aktiviteter

default_featured_image

Demokratiambassadör Emma Frans medverkar i Humanisternas webbinarium “Vital demokrati” onsdagen den 14 april kl 18.30.

default_featured_image

Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi från kommittén Demokratin 100 år föreläser om demokrati och om hur demokrati hänger ihop med en socialt hållbart samhälle. Demokratins roll för ett hållbart samhälle – Växjös officiella upplevelseguide (vaxjo.se)

default_featured_image

Kommittén medverkar när Länsstyrelsen i Jönköping presenterar sin demokratikartläggning

Kommittén deltar i Giva Sveriges insamlingsforum

Datum: 17 mars, 2021

Tid: 09:30-10:25

default_featured_image

Peter Örn deltar i Giva Sveriges insamlingsforum den 17 mars 9.30 – 10.25.

default_featured_image

Peter Örn i samtal med Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder den 8 mars 11.00 – 11.15 om bibliotekets roll i demokratin, med fokus på hur bibliotekets roll i demokratin har aktualiserats under pandemin.

Kommittén deltar i Norrbottens demokratisatsning

Datum: 18 februari, 2021

Tid: 09:00-12:00

Plats: Digitalt

default_featured_image

Den 18 februari skriver 14 kommuner i Norrbottens län under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är en avsiktsförklaring och en katalysator för olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av aktörer runt om i landet. Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn m.fl. håller tal.

Kommittén deltar i digital frågestund anordnad av Länsstyrelsen i Kronoberg

Datum: 18 februari, 2021

Tid: 09:00-09:45

Plats: Digitalt

default_featured_image

Kommittén deltar i en digital frågestund anordnad av Länsstyrelsen i Kronoberg. Demokratiambassadör Peter Örn svarar på frågor.

Kommittén deltar i Folk och Kultur 11 februari

Startdatum: 10 februari, 2021

Slutdatum: 12 februari, 2021

Tid: 08:00-00:00

default_featured_image

Den 10-12 februari hålls 2021 års digitala Folk och Kultur-konvent. Ett av årets teman är demokrati. Enligt Folk och Kultur har vikten av att värna en fungerande demokrati sällan känts så relevant som nu. Under programpunkterna på temat kommer begreppet demokrati vridas och vändas på ur ett samtida, historiskt och framåtblickande perspektiv. Kommittén Demokratin 100…

default_featured_image

Den 9 februari deltar kommitténs demokratiambassadör Rosaline Marbinah i Medieinstitutet Fojos digitala seminarium om hat och hot i svensk journalistik. Seminariet hålls i samband med att Antologin “Det nya normala – ett hot mot demokratin” lanseras. Under seminariet kommer innehållet i antologin kort att gås igenom och samtal ske med flera av dess skribenter. Seminariet…

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar på Studieförbundet NBVs huvudmannakonferens den 29 januari.