Kalendariet

Kommittén Demokratin 100 års verksamhet är avslutad. 

Här ser du tidigare händelser i kommittén. Verksamheten pågick i huvudsak mellan år 2018-2021. Den 1 juni 2022 överlämnades betänkandet SOU 2022:28 till kulturministern. Därmed avslutades kommitténs uppdrag och verksamhet. Hemsidan finns kvar till 1 juni 2027. Sidan ska ses som ett historiskt dokument, tillgängligt under 5 år, men utan moderation eller uppdatering av länkar/information osv.

Väl mött!

Tidigare aktiviteter

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi föreläser om demokrati, och samtalar med, kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Kommittén medverkar i Grand finale med #vimåsteprata

Datum: 10 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

#vimåsteprata har anordnat demokratisamtal – och särskilt demokratifrukostar – både fysiskt och digitalt under hela år 2021. I december anordnar de årets Grand finale. Bland annat medverkar demokratiambassadör Lena Posner-Körösi.

Kommittén medverkar i NOD:s lanseringsmingel

Datum: 9 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

NOD anordnar ett lanseringsmingel för civilsamhällets avsiktsförklaring som tagits fram under året. Framtagandet av avsiktsförklaringen är ett av NOD:s åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati. Vid lanseringsmingel deltar bland annat demokratiambassadör Emma Frans.

Kommittén medverkar på MR-dagarna

Startdatum: 6 december, 2021
Slutdatum: 7 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

Den 6-7 december pågår MR-dagarna i Göteborg. Demokratiambassadörerna Rosaline Marbinah och Emma Frans kommer vara på plats.

Kommittén medverkar även som utställare i monter H07. I montern kommer det bland annat finnas ett quiz om demokrati och information om vår samling för en stark demokrati. Kommitténs digitala monter kan nås via Mer info till vänster.

default_featured_image

I samband med Demokratistugans besök i Jämtland håller kommitténs demokratiambassadör Emma Frans en digital föreläsning, med frågestund, för flera gymnasieklasser i länet.

Kommittén medverkar i Demokratikollen

Datum: 2 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i seminarium om demokratins utmaningar. Demokratikollen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg.

Kommittén medverkar i Skolverkets digitala konferens

Datum: 30 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i samtalet ”Vilken roll spelar skolan för en levande demokrati?” med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson som del av Skolverkets digitala konferens om skolan och demokrati.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i Offentliga samtal – forskare möter praktiker som anordnas av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i lunchpanel utifrån frågeställningen ”Är den svenska demokratin hotad?”, som anordnas av Högskolan Väst.

Kommittén medverkar vid MUCF-dagarna

Datum: 25 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör deltar vid invigningen av den sista, enda fysiska, dagen av konferensen MUCF-dagarna.

Tipsa oss!

Planerar du ett event eller vet du ett som vi borde vara med på? Hör av dig till oss i sekretariatet: kontakt@vardemokrati.se.