Kalendariet

På gång

Kommitténs demokratistuga är på turné i Sverige!

Startdatum: 16 augusti, 2021
Slutdatum: 31 december, 2021
default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadörer är på plats vid stugan runt om i landet, följ oss på sociala medier för att inte missa något! På länken (Mer info) kan du se stugans turnéplan och läsa mer om programmet på varje stopp.

default_featured_image

NOD anordnar ett lanseringsmingel för civilsamhällets avsiktsförklaring som tagits fram under året. Framtagandet av avsiktsförklaringen är ett av NOD:s åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati. Vid lanseringsmingel deltar bland annat demokratiambassadör Emma Frans.

default_featured_image

#vimåsteprata har anordnat demokratisamtal – och särskilt demokratifrukostar – både fysiskt och digitalt under hela år 2021. I december anordnar de årets Grand finale. Bland annat medverkar demokratiambassadör Lena Posner-Körösi.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi föreläser om demokrati, och samtalar med, kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Tidigare aktiviteter

Kommittén medverkar på MR-dagarna

Startdatum: 6 december, 2021
Slutdatum: 7 december, 2021
default_featured_image

Den 6-7 december pågår MR-dagarna i Göteborg. Demokratiambassadörerna Rosaline Marbinah och Emma Frans kommer vara på plats. Kommittén medverkar även som utställare i monter H07. I montern kommer det bland annat finnas ett quiz om demokrati och information om vår samling för en stark demokrati. Kommitténs digitala monter kan nås via Mer info till vänster.

default_featured_image

I samband med Demokratistugans besök i Jämtland håller kommitténs demokratiambassadör Emma Frans en digital föreläsning, med frågestund, för flera gymnasieklasser i länet.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i seminarium om demokratins utmaningar. Demokratikollen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i samtalet ”Vilken roll spelar skolan för en levande demokrati?” med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson som del av Skolverkets digitala konferens om skolan och demokrati.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn medverkar i Offentliga samtal – forskare möter praktiker som anordnas av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i lunchpanel utifrån frågeställningen ”Är den svenska demokratin hotad?”, som anordnas av Högskolan Väst.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör deltar vid invigningen av den sista, enda fysiska, dagen av konferensen MUCF-dagarna.

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn håller inledningstal och medverkar under Demokratidag för gymnasieelever som anordnas av Göteborgs universitet. Demokratidagen är en del av universitets regeringsuppdrag för att stärka demokratin.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i panelsamtal under Demokratidag vid Stockholms universitet. Demokratidagen är en del av universitets regeringsuppdrag för att stärka demokratin och riktar sig till gymnasieelever.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i seminarium med tema Hur stärker vi motståndskraften mot desinformation vid hanteringen av en kris i samhället? Seminariet anordnas av Länsstyrelsen Stockholm som del av en samtalsserie om demokratifrågor.

Tipsa oss!

Planerar du ett event eller vet du ett som vi borde vara med på? Hör av dig till oss i sekretariatet: kontakt@vardemokrati.se.