Pressmeddelande: Kulturministern tar emot slutbetänkande från kommittén Demokratin 100 år

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern tar emot slutbetänkande från Kommittén Demokratin 100 år

Publicerad 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter tar emot slutbetänkandet från Kommittén Demokratin 100 år, samma dag som hon inviger Järvaveckan, onsdag 1 juni. Kommittén har arbetat i fyra år med att stärka demokratiarbetet i hela Sverige.

– Demokratin är på reträtt i många delar av världen. För att den ska vara självklar även hos kommande generationer måste vi arbeta hårt för engagemang och delaktighet. Jag vill rikta ett stort tack till kommittén för det jobb de gjort under de senaste fyra åren, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Huvuduppgiften för Kommittén Demokratin 100 har varit utåtriktade aktiviteter för att uppmärksamma och stärka demokratiarbetet i hela Sverige.

I slutbetänkandet presenterar kommittén förslag för att fortsätta stärka demokratin, utöver en sammanfattning av det fyra år långa arbetet. Till förslagen hör bland annat att inrätta en nationell demokratifunktion, att demokrati förs in i myndighetsförordningen och att fler myndigheter får demokrati inskrivet i sin instruktion.

Ordförande Peter Örn, ledamöterna Rosaline Marbinah och Lena Posner Körösi samt huvudsekreterare Helena Onn medverkar vid överlämningen.

 

Syntolkning bild: kommitténs ordförande Peter Örn räcker över betänkandet SOU 2022:28 till kulturminister Jeanette Gustafsdotter i närvaro av demokratiambassadör Lena Posner-Körösi.

Kulturministern tar emot slutbetänkande från Kommittén Demokratin 100 år – Regeringen.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera