Demokratistugan

Rum för demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som besöker de flesta län i landet under 2021. Demokratistugan speglar olika aspekter av Sveriges demokrati och syftar till att öka kunskapen om demokratin samt uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Turné i hela landet

Demokratistugan är just nu ute på turné i hela landet, med frekventa stop i olika län och städer från norr till söder. I samband med Demokratistugans besök ordnar länsstyrelserna spännande demokrativeckor och demokratiprogram som engagerar och skapar rörelse och dialog kring demokratin.

Vad är Demokratistugan?

Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter om demokratin och passar för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt. På utsidan av stugan finns en anslagstavla där det lokala programmet med fördel sätts upp och där varje län kan lyfta lokala demokratiperspektiv.

Demokratistugan ställs på publika platser i de olika länen för att möjliggöra för besök av boende och besökare i länet, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi. Den placeras strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och medvetenhet om demokratin.

Invigning

Den 10 juni 2020 invigdes Demokratistugan av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister. Medverkade vid detta digitala tillfälle gjorde även Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Var med på turnén

Kommittén Demokratin 100 år uppmuntrar olika typer av aktörer och sektorer att delta i den nationella samlingen och att ingå i firandet av den svenska demokratin 100 år! Vill du eller din organisation bidra till länsstyrelsernas program under Demokratistugans besök? Hör av dig till aktuell länsstyrelse eller till oss! Kontaktuppgifterna finns längst ner på denna sida.

Covid-19

I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkas Demokratistugans turné av Covid-19. Kommittén för en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och följer myndighetens uppdateringar och rekommendationer. Dagsläget diskuteras kontinuerligt med värdarna för Demokratistugan.

Bra att veta

Inför Demokratistugans besök skapar Länsstyrelsen, tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civilsamhället och andra aktörer,  ett intressant program för såväl allmänheten som särskilda målgrupper om demokratin. Det kan vara praktiskt att tillsätta en arbetsgrupp som hanterar frågor om t.ex. placering av demokratistugan, tillstånd, elförsörjning, bemanning och logistik, och en arbetsgrupp som lägger ett program för hur Demokratistugan bäst kan användas och vilka aktörer i länet som ska arrangera evenemang i anslutning till stugan. Det kommer inte med någon bemanning utan det löser den länsstyrelse som beställer stugan bäst tillsammans med kommunen/regionen och/eller civilsamhällesorganisationer.

Demokratistugan är 8,45×3,09 m stor och väger 6 ton. Den är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg där många människor rör sig. Demokratistugan förflyttas med kranbil.

Kommittén Demokratin 100 år deltar i planeringsarbetet men ägarskapet kring programmet är lokalt.

Boka Demokratistugan

Är ditt län intresserat av Demokratistugan? Läs mer i våra Frågor och svar eller hör av dig till kontakt@vardemokrati.se för frågor och bokning av Demokratistugan.

Länens kontaktpersoner för Demokratistugan 

Länsstyrelsen i Kalmar län

Christina Karlberg

E-post: christina.karlberg@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 82 45

 

Länsstyrelsen i Skåne län

Martina Skrak

E-post: martina.skrak@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Torbjörn Messing

E-post: torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 93 71

 

Länsstyrelsen Värmlands län

Beatrice Högå

E-post: beatrice.hoga@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 72 97

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Patric Samuelsson

E-post: patric.samuelsson@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-2250369

 

Länsstyrelsen i  Västernorrlands län

Robin Paulonen

E-post: robin.paulonen@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 073 – 085 56 35

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Sara Andersson

E-post: sara.e.andersson@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 86 17

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Karin Linkhorst

E-post: karin.linkhorst@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 53 08

 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Christina Rehnberg

E-post: christina.Rehnberg@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010 22 31 455

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Therese Bjursell Lodesjö

E-post: therese.bjursell@lansstyrelsen.se

Telefonnummer:010-225 43 22

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Rolf Gyllefjord

E-post: Rolf.Gyllefjord@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 52 98

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Linnéa Björk

E-post: linnea.bjork@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Kronoberg län

Sara Selander

E-post: sara.selander@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 7 421

 

Länsstyrelsen i Hallands län

Niklas Glans

E-post: niklas.glans@lansstyrelsen.se

Telefonnummer:0102243248

 

Länsstyrelsen i Blekinge/

Blekinge läns museum

Ola Palmgren

E-port: ola.palmgren@blekingemuseum.se

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Martina Rasch

E-post: martina.rasch@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 64 77