Demokratistugan

Rum för demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin tog kommittén Demokratin 100 år fram en Demokratistuga som besökt de flesta län i landet under 2021-2022. Demokratistugan speglade olika aspekter av Sveriges demokrati och syftade till att öka kunskapen om demokratin samt uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltades i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Turné i hela landet 2021

Demokratistugan har varit på turné i hela landet, med frekventa stop i olika län och städer från norr till söder. I samband med Demokratistugans besök ordnade länsstyrelserna spännande demokrativeckor och demokratiprogram som engagerade och skapade rörelse och dialog kring demokratin.

Kommittén Demokratin 100 år uppmuntrade olika typer av aktörer och sektorer att delta i den nationella samlingen och att ingå i firandet av den svenska demokratin 100 år!

Under 2022 besökte Demokratistugan Gotland. Det blev stugans sista stopp.

Vad var Demokratistugan?

Demokratistugan var ett mobilt kunskapscenter om demokratin som passade för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformades och planerades lokalt. På utsidan av stugan fanns en anslagstavla där det lokala programmet med fördel sattes upp och där varje län kunde lyfta lokala demokratiperspektiv.

Demokratistugan ställdes på publika platser i de olika länen för att möjliggöra för besök av boende och besökare i länet, skolklasser och andra som var intresserade eller bara hade vägarna förbi. Den placerades strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och medvetenhet om demokratin.

Invigning

Den 10 juni 2020 invigdes Demokratistugan av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister. Medverkade vid detta digitala tillfälle gjorde även Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Covid-19

I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkades Demokratistugans besök av Covid-19. Kommittén förde en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och följde myndighetens uppdateringar och rekommendationer. Dagsläget diskuterades kontinuerligt med värdarna för Demokratistugan.

Så här beskrevs processen med Demokratistugan inför turnén i länen

Inför Demokratistugans besök skapar Länsstyrelsen, tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civilsamhället och andra aktörer,  ett intressant program för såväl allmänheten som särskilda målgrupper om demokratin. Det kan vara praktiskt att tillsätta en arbetsgrupp som hanterar frågor om t.ex. placering av demokratistugan, tillstånd, elförsörjning, bemanning och logistik, och en arbetsgrupp som lägger ett program för hur Demokratistugan bäst kan användas och vilka aktörer i länet som ska arrangera evenemang i anslutning till stugan. Det kommer inte med någon bemanning utan det löser den länsstyrelse som beställer stugan bäst tillsammans med kommunen/regionen och/eller civilsamhällesorganisationer.

Demokratistugan är 8,45×3,09 m stor och väger 6 ton. Den är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg där många människor rör sig. Demokratistugan förflyttas med kranbil.

Kommittén Demokratin 100 år deltar i planeringsarbetet men ägarskapet kring programmet är lokalt.

Mer om Demokratistugan

Läs mer i våra Frågor och svar.