Demokratistugan

Rum för demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som planeras att visas runt om i landet under 2021. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Demokratistugan ska vara ett mobilt kunskapscenter om demokratin och användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt. På stugan kommer det att finnas plats (en anslagstavla) för att visa det lokala programmet samt för att komplettera med det lokala demokratiperspektivet. Demokratistugan ska ge en mötesanledning på temat demokrati.

Tanken är att Demokratistugan ska besökas av boende och besökare i länet, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi. Den ska placeras strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och medvetenhet om demokratin.

 

Invigning

Den 10 juni 2020 invigdes Demokratistugan av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Se när kultur- och demokratiminister Amanda Lind öppnar stugan i filmen nedan.

Medverkade vid detta digitala tillfälle gjorde även Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

 

Turné i hela landet

Demokratistugan ska kunna användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar demokratin. Kommitténs förhoppning är att Demokratistugan ska besöka landets samtliga län och att länsstyrelserna ska stå värd för Demokratistugan.

Vi uppmuntrar olika typer av aktörer och sektorer att delta i den nationella samlingen och att ingå i firandet av den svenska demokratin 100 år! Vill du eller din organisation bidra till länsstyrelsernas program under Demokratistugans besök? Hör av dig till aktuell länsstyrelse eller till oss! Kontaktuppgifterna finns längst ner på denna sida.

 

Covid-19

I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkas Demokratistugans turné av Covid-19. Från början var planen att turnén skulle starta under hösten 2020 men på grund av rådande coronaläge har vi skjutit upp starten till våren 2021. Vår förhoppning är att stugan ska besöka samtliga län från mars till oktober under 2021.

Kommittén för en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och följer myndighetens uppdateringar och rekommendationer. Utifrån FHM:s rekommendationer gör kommittén bedömningen att turnén bör kunna genomföras under rådande omständigheter men med vissa justeringar. Vi fortsätter att följa FHM:s rekommendationer och utvecklingen av smittläget vilket gör att denna bedömning kan komma att ändras.

 

Bra att veta

Inför Demokratistugans besök behöver en planering göras. Länsstyrelsen tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civilsamhället och andra aktörer har här möjlighet att skapa ett intressant program för såväl allmänheten som särskilda målgrupper om demokratin i samband med Demokratistugans besök.

Demokratistugans storlek motsvarar två traditionella valstugor (8450×3090 mm). Den väger 6 ton och är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg där många människor rör sig. Demokratistugan kan användas av boende och besökare i länen, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi.

Det kan vara praktiskt att tillsätta en arbetsgrupp som hanterar frågor om t.ex. placering av demokratistugan, tillstånd, elförsörjning, bemanning och logistik, och en arbetsgrupp som lägger ett program för hur Demokratistugan bäst kan användas och vilka aktörer i länet som ska arrangera evenemang i anslutning till stugan. Demokratistugan förflyttas med kranbil.

Det kommer inte med någon bemanning utan det löser den länsstyrelse som beställer stugan bäst tillsammans med kommunen/regionen och/eller civilsamhällesorganisationer.

Kommittén Demokratin 100 år kommer att försöka delta i planeringsarbetet men ägarskapet behöver finnas lokalt.

 

Boka Demokratistugan

Är ditt län intresserat av Demokratistugan? Läs mer i våra Frågor och svar eller hör av dig till kontakt@vardemokrati.se för frågor och bokning av Demokratistugan.

 

Länens kontaktpersoner för Demokratistugan 

Länsstyrelsen i Kalmar län

Christina Karlberg

E-post: christina.karlberg@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 82 45

 

Länsstyrelsen i Skåne län

Martina Skrak

E-post: martina.skrak@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Torbjörn Messing

E-post: torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 93 71

 

Länsstyrelsen Värmlands län

Beatrice Högå

E-post: beatrice.hoga@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 72 97

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Patric Samuelsson

E-post: patric.samuelsson@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-2250369

 

Länsstyrelsen i  Västernorrlands län

Robin Paulonen

E-post: robin.paulonen@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 073 – 085 56 35

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Sara Andersson

E-post: sara.e.andersson@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-224 86 17

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Karin Linkhorst

E-post: karin.linkhorst@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 53 08

 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Christina Rehnberg

E-post: christina.Rehnberg@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010 22 31 455

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Therese Bjursell Lodesjö

E-post: therese.bjursell@lansstyrelsen.se

Telefonnummer:010-225 43 22

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Rolf Gyllefjord

E-post: Rolf.Gyllefjord@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 52 98

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Linnéa Björk

E-post: linnea.bjork@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Kronoberg län

Sara Selander

E-post: sara.selander@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 7 421

 

Länsstyrelsen i Hallands län

Niklas Glans

E-post: niklas.glans@lansstyrelsen.se

Telefonnummer:0102243248

 

Länsstyrelsen i Blekinge/

Blekinge läns museum

Ola Palmgren

E-port: ola.palmgren@blekingemuseum.se

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Martina Rasch

E-post: martina.rasch@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 010-223 64 77