Press

Kommittén Demokratin 100 år avslutas 1 juni 2022, därefter uppdateras inte denna sida, utan den ska därefter ses som ett dokument över vad kommittén arbetade med och vad som hände under kommitténs verksamhetstid. Kommittén ansvarar inte för daterad information eller brutna länkar. Sidan finns kvar till och med 1 juni 2027.

Debattartiklar

2022-06-01
”Förtydliga skolans demokratiuppdrag” – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)
Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn och huvudsekreterare Helena Onn vill se en långsiktig satsning på demokratin, där inrättandet av en nationell demokratifunktion och ett långsiktigt demokratistärkande uppdrag till länsstyrelserna är viktiga delar. Att redovisa hur olika förslag, som tas fram av kommittéer och utredningar, kan påverka demokratin och att tydligare samordna de resurser som finns för skolans demokratiuppdrag, är andra förslag som kommittén lägger fram i betänkandet som regeringen mottog idag.

2022-03-18
Att använda vår demokrati är att vårda den – Vår demokrati (vardemokrati.se)
Gotlands landshövding Anders Flanking och kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn skriver i en artikel i Gotländsk media om vikten av att använda demokratin för att värna den. Inför Demokratistugans sista turnéstopp i Visby. Artikeln införd i  Hela Gotland premium 18 mars, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 19 mars.

2021-11-09
Hur ser demokratin i Sverige ut om 100 år? – Jönköpings-Posten (jp.se)
Landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson, skriver tillsammans med ordförande i kommittén Demokratin 100 år – Peter Örn, om vikten av att alla deltar i demokratin. Texten även införd i Värnamo Nyheter den 8 november 2021.

2021-11-02
Debattartikel: ”Alla behövs för demokratin” – Vår demokrati (vardemokrati.se)
Landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson, skriver tillsammans med ordförande i kommittén Demokratin 100 år – Peter Örn, om vikten av att alla deltar i demokratin.
”Om ytterligare hundra år vill vi att demokratin har vuxit sig ännu starkare. Då behöver vi alla förbättra jordmånen för demokratins grundfundament. Ett sätt är att mötas, diskutera och fundera kring hur vi vill ha vårt samhälle i framtiden. Hur bidrar vi till bättre livsvillkor för kommande generationer? Hur värnar vi den demokrati som generationer före oss kämpat så hårt för?”
Texten infördes i  Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda Posten och Tranås Tidning den 2 november 2021.

2021-10-17
”Trygga och goda uppväxtvillkor stärker demokratin.” – Sydsvenskan
Samhället har ett ansvar att ge barn och unga en framtidstro och en tro på demokratin. Det sker bland annat genom att ge dem trygga uppväxtvillkor och garantera dem delaktighet och inflytande över sina egna liv. Det skriver Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, och Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

2021-10-13
Vårt vardagsliv i Sverige bygger på demokrati | Hallandsposten
Landshövding i Halland, Brittis Benzler, och Halmstad kommunfullmäktiges ordförande Andreas Bergman skriver om vikten av att praktisera demokrati i vardagen och varför de skriver under Deklaration för en stark demokrati. Demokratistugans besök i Halmstad är ett gott tillfälle att diskutera demokrati och hur vi kan öka delaktigheten för underrepresenterade grupper i samhället.

2021-09-19
Rusta upp demokratin! (na.se)
Landshövding i Örebro, Maria Larsson, och Torgny Larsson, ordförande för Regionfullmäktige Region Örebro län och sammankallande i Örebro läns demokratinätverk skriver om vikten att värna demokratin med avstamp i Örebro läns demokrativecka och besök av Demokratistugan och kommitténs ordförande Peter Örn.

2021-05-27
”Vår demokrati är värd att kämpa för” (barometern.se)
Kalmars landshövding Peter Sandwall och kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn beskriver vikten av att kämpa för demokratin i samband med att Länsstyrelsen i Kalmar, länets samtliga tolv kommuner, Region Kalmar län och Kalmar läns museum skriver under Deklaration för en stark demokrati.

Därför signerar länets kommuner demokratideklaration – Västerviks-Tidningen (vt.se)
Debattartikeln av Peter Sandwall och Peter Örn i Västerviks-tidningen.

2021-05-12
Pandemin – ett stresstest för demokratin – Upsala Nya Tidning (unt.se)
Sverige har genomgått den största hälsokrisen på mycket länge. Coronapandemin har utsatt vår demokrati för ett stresstest som på många sätt kan jämföras med krisåren under 1930-talet och den situation som rådde under andra världskriget. Demokratin har kommit i kläm, menar Peter Örn, Emma Frans, Rosaline Marbinah och Lena Posner-Körösi, demokratiambassadörer. De rekommenderar i debattartikeln att Coronakommissionen får i uppdrag att utreda pandemins följder ur ett demokratiperspektiv.

2021-04-29
Folkbildningen – en skola i demokrati – Altinget – Allt om politik: altinget.se
”Fusk med bidrag måste ovillkorligen rensas bort, men kritiken får inte leda till att väl fungerande studieförbund och folkhögskolor tvingas att lägga ner. Det finns inga andra aktörer som skulle kunna ersätta dem,” skriver Peter Örn, ordförande för kommittén Demokrati 100 år.

2021-01-26
Demokratin – värd att värna varje dag – Kkuriren m.fl.
På 100-årsdagen av det andra beslutet i riksdagen som gav kvinnor rösträtt, skriver Peter Örn, Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah om vikten av att värna demokratin i flertalet tidningar.

2021-01-22
”Svensk demokrati är skör – den kräver vårt engagemang” – DN.SE
Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn skriver tillsammans med Ahmed Abdirahman, Paul Alarcon, Carl Heath, Anna-Karin Hennig, Ärkebiskop Antje Jackelén, Antonia Ax:on Johnson, Maria Larsson, Gunilla von Platen, Jan Scherman, Åsa Wikforss och Olle Wästberg

2020-10-13
Med kunskap och utbildning står vi emot populismen
Sveriges universitetslärare och forskare, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Kommittén Demokratin 100 år.

2020-07-01
Demokratin kan inte tas för given
Forum för levande historia

Här finner du länkar till pressmeddelanden som kommittén skickar ut respektive där kommittén medverkar eller omnämns.

2022-01-06
Kulturministern tar emot slutbetänkande från Kommittén Demokratin 100 år – Regeringen.se

2022-03-21
Nu rullar Demokratistugan in i Visby | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

2022-03-14
Demokratin i världen är på tillbakagång – vad gör vi i Sverige? – Kommittén Demokratin 100 år (cision.com)

2022-03-09
Pressinbjudan: Konferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag – Kommittén Demokratin 100 år (cision.com)

2022-02-21
Arbetet för en stark demokrati slutar inte | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

2022-01-14
100 minilektioner i MIK – Statens medieråd (statensmedierad.se)

2021-12-16
Viktiga samtal om att värna vår demokrati | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-12-14
Det här gör Laholms kommun för att värna om en stark demokrati – Laholm

2021-12-02
På måndag drar Mänskliga Rättighetsdagarna igång i Göteborg! | Mänskliga Rättighetsdagarna (mynewsdesk.com)
Kommittén medverkar på MR-dagarna i Göteborg.

2021-12-01
Nu har demokratistugan öppnat på Stortorget i Östersund | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)

2021-11-29
Nu kommer Demokratistugan till Östersund – Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

2021-11-25
Fackeltåg, körsång och tal när Demokratistugan invigdes | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

2021-11-19
Tre dagar om unga och civilsamhället: ”Viktig ny kunskap om villkoren för samhällsengagemang” | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tt.se)
Den tredje konferensdagen sänds digitalt men med publik i Kulturhuset i Stockholm. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inleder dagen tillsammans med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Avdemokratisering? Hur demokratier urholkas och vad vi kan göra åt det | Institutet för Framtidsstudier (mynewsdesk.com)
Hur påtagliga är hoten mot demokratin? Hur går det till när länder avdemokratiseras? Finns det skäl att befara en icke-demokratisk utveckling även i ett land som Sverige och hur skulle en sådan process kunna se ut? Hör forskare och praktiker i Offentligt samtal om hoten mot demokratin. Kommitténs ordförande Peter Örn deltar i panelen.

2021-11-17
Nu kommer Demokratistugan till Västerås | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

2021-11-16
Premiär för Demokrativeckan på Högskolan Väst | Högskolan Väst (mynewsdesk.com)

Kulturarv för alla? Seminarieserie med samtal om jämställt kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

2021-11-11
Demokratistugan kommer till Kalmar | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

2021-10-29
8-14 november: välkommen att fira Demokratin 100 år!, Region Jönköpings län (rjl.se)

2021-10-26
MFD skriver under deklaration om en stark demokrati – MFD

Sista dagen för Demokratistugan i Malmö | Länsstyrelsen Skåne (mynewsdesk.com)

2021-10-25
EU-minister Hans Dahlgren frågas ut av skolelever i Demokratistugan imorgon tisdag | Länsstyrelsen Skåne (mynewsdesk.com)

Hans Dahlgren besöker Lund och Malmö – Regeringen.se

Region Skåne möter invånarna i Demokratistugan i Malmö 26-27 oktober | Region Skåne (mynewsdesk.com)

2021-10-24
Möt en demokratiambassadör – Demokratistugan i Malmö.

2021-10-23

Charlotta Björck till Demokratistugan i Malmö 24 oktober | Länsstyrelsen Skåne (mynewsdesk.com)

2021-10-22
Välkommen till lördagens program i Demokratistugan i Malmö | Länsstyrelsen Skåne (mynewsdesk.com)

2021-10-21
I morgon öppnar Demokratistugan – pressträff med demokratiminister Amanda Lind | Länsstyrelsen Skåne (mynewsdesk.com)

Amanda Lind besöker Malmö – Regeringen.se

2021-10-18
Demokratistugan kommer till Malmö

2021-10-14
Hur behåller vi demokratin i 100 år till? | Kungsbacka kommun (mynewsdesk.com)

Nationellt toppmöte om AI och demokrati i Göteborg 20-21 oktober | AI Sweden

2021-10-09
Demokratistugan i Kronobergs län – invigdes på lördagen den 9 oktober | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

2021-10-06
MUCF skriver på Demokratideklarationen: ”Ungas delaktighet viktig för demokratins överlevnad” | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tt.se)

2021-09-28
Tack Regeringskansliet! – Samordningsförbundet östra Södertörn (samordningsforbundetostrasodertorn.se)

2021-09-24
Demokrativecka i Värmland: Invigning av Demokratistugan på Stora Torget i Karlstad | Länsstyrelsen Värmland (mynewsdesk.com)

2021-09-20
Demokratisamtal i fokus på Bokmässan 2021 – Kommittén Demokratin 100 år (cision.com)

2021-09-17
Pressinbjudan: Demokratispanare öppnar Demokrativeckan i Värmland! | Länsstyrelsen Värmland (mynewsdesk.com)

2021-09-16
Örebro län firar 100 år av demokrati | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

2021-09-15
”Det största hotet mot demokratin är att vi betraktar den som självklar” | Akavia

2021-09-14
Vems information kan man lita på? – Luleå tekniska universitet, LTU – forskning och utbildning i världsklass
LTU:s paneldiskussion – en del av deras åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati.

2021-09-10
Demokratidagar i Gävleborg | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Hans Dahlgren besöker Härnösand och Örnsköldsvik – Regeringen.se
EU-minister Hans Dahlgren turnerar med Demokratistugan

2021-09-09
Deklaration för en stark demokrati | Lärarförbundet (lararforbundet.se)

2021-09-02
Demokratiafton: välkommen att fira vår viktiga hundraåring! (kulturhusetstadsteatern.se)

2021-09-01
Demokratistugan rullar in i Västra Götaland | Länsstyrelsen Västra Götaland (mynewsdesk.com)

Demokratin 100 år – demokratistugan kommer till Örnsköldsvik | Örnsköldsviks Kommun (tt.se)

2021-08-31
Hans Dahlgren besöker Luleå och Haparanda – Regeringen.se

Landshövdingen tar med EU-minister på kommunbesök | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

2021-08-27
Alvesta skriver under deklarationen för en stark demokrati | Alvesta kommun (mynewsdesk.com)

2021-08-24
PRESSMEDDELANDE Nu lanseras programmet till årets anpassade Bokmässa (bwz.se)

Nu rullar Demokratistugan in i Boden | Bodens kommun (mynewsdesk.com)

2021-08-17
Umeå kommun undertecknar deklaration för demokratin | Umeå kommun (tt.se)

2021-08-16
Pressinbjudan: Nu kommer Demokratistugan till Norrbotten | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

2021-08-12
Demokratins grunder i ny webbserie med Emma Frans – Kommittén Demokratin 100 år (cision.com)

Premiär för Demokratistugan i Västerbotten – Länsstyrelsen Västerbotten (pressmachine.se)

Sverigepremiär för Demokratistugan i Dorotea

2021-08-04
Deklaration för en stark demokrati! – Kinda.se

2021-07-01
Värmland firar demokratin 100 år med gemensam demokrativecka, 20 – 27 september 2021! | Länsstyrelsen Värmland (mynewsdesk.com)

2021-06-30
MTM lyfter tillgänglighet under Almedalsveckan | Myndigheten för tillgängliga medier (mynewsdesk.com)
Tillsammans med kommittén Demokratin 100 år, diskuterar MTM tillgänglig demokrati de kommande 100 åren.

2021-06-23
Demokratistugan besöker länet | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

2021-06-22
Örnsköldsvik uppmärksammar Demokratin 100 år | Örnsköldsviks Kommun (tt.se)

2021-06-11
Dialog om forskning stärker demokratin – Vetenskap & Allmänhet (v-a.se)

2021-06-10
Demokratiåret 2021 – program | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-06-07
Demokratin 100 år – HjärtLung (hjart-lung.se)

Undertecknad deklaration – Lessebo

Karlskrona kommun skriver under för en stark demokrati – Karlskrona.se

2021-06-03
Stor uppslutning för demokratin i Dalarna | Länsstyrelsen i Dalarnas län (mynewsdesk.com)

Länsstyrelsen har undertecknat deklaration för demokrati – Länsstyrelsen Västerbotten (pressmachine.se)

Demokratisatsning i Västerbotten – nu har den 200:e aktören undertecknat Deklaration för en stark demokrati | Bjurholm kommun

2021-05-31
Pressinbjudan: invigning av Demokrativeckan i Dalarna | Länsstyrelsen i Dalarnas län (mynewsdesk.com)

2021-05-28
Dramaten undertecknar Deklaration för en stark demokrati | Dramaten (tt.se)

2021-05-27
Vår demokrati är värd att vårda | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

2021-05-11
Fira demokratin med oss! Nu lanserar vi Demokrativeckan i Dalarna | Länsstyrelsen i Dalarnas län (mynewsdesk.com)

Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Uppsala universitet undertecknar deklaration för demokrati – Uppsala universitet (uu.se)

2021-05-03
Vi skriver på ”Deklaration för en stark demokrati” | Journalistförbundet (sjf.se)

2021-04-28
Marinmuseum undertecknar Deklaration för en stark demokrati | Marinmuseum (cision.com)

Högskolan Väst undertecknar Demokratideklarationen | Högskolan Väst (mynewsdesk.com)

2021-04-23
Landshövdingen signerar Deklaration för en stark demokrati | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

2021-04-16
Myndigheten för press, radio och tv medverkar i den nationella satsningen Demokratin 100 år | Myndigheten för press, radio och tv (tt.se)

2021-04-06
Demokratikollen – ett samarbete i poddform med länsstyrelsen i Kronoberg | lnu.se

2021-03-30
Civos medverkar i demokrati 100 år » Civos

Föreningen Norden Norrbotten undertecknar Deklaration för en stark demokrati – Norrbotten

2021-03-25
Motala kommun tar ställning för en starkare demokrati – Motala kommun

Lindesbergs kommun har skrivit under för demokratin

2021-03-19
Länsstyrelsens åtaganden för en stark demokrati | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

2021-03-18
PRESSMEDDELANDE Tre teman på Bokmässan 2021 (bwz.se)

Kommittén Demokratin 100 år medverkar i temat Demokrati på årets Bokmässa.

2021-03-17
Deklaration för en stark demokrati – Svenska kyrkan

2021-03-10
Deklaration för en stark demokrati – Sametinget

2021-02-26
Myndigheten skriver under deklaration för stark demokrati | SHM

Deklaration för en stark demokrati (hsb.se)

2021-02-23
Deklaration för en stark demokrati har undertecknats – Vårt Luleå (vartlulea.se)

2021-02-22
KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati – Klys

2021-02-18
Demokratin ska stärkas med gemensamma krafter | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Luleå tekniska universitet skriver under deklaration för stark demokrati – Luleå tekniska universitet, LTU – forskning och utbildning i världsklass

Vi har skrivit under! Vår demokrati är värd att värna varje dag. – Polarforskningssekretariatet

Piteå kommun skriver under deklaration för en stark demokrati | Piteå kommun (mynewsdesk.com)

2021-02-17
Pressinbjudan: Demokratin ska stärkas med gemensamma krafter | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

2021-02-09
Borås Stad skriver på för en stark demokrati – Borås Stad (boras.se)

2021-02-08
Giva Sverige undertecknar deklaration för en stark demokrati – Giva Sverige

2021-01-28
I dag har hela länet haft kickoff för firande av att demokratin fyller 100 år | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

2021-01-28
Linnéuniversitetet värnar demokratin varje dag – blir första universitet skriva under regeringens demokratideklaration | lnu.se

2021-01-26
100 år av demokrati – Regeringen.se

2021-01-21
Pressmeddelande: Undertecknande av Deklaration för en stark demokrati – STR-T (str-t.com)

2021-01-15
Friends skriver under Deklaration för en stark demokrati

2021-01-11
Bamse skriver under demokratideklaration | Story House Egmont

2021-01-04
Regeringsuppdrag att uppmärksamma Demokratin 100 år

 

2020-12-15
Gävleborgs län skriver under Deklaration för en stark demokrati | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

2020-12-11
Amanda Lind i samtal med Andreas Norlén om demokratin

2020-12-08
Valmyndigheten skriver under för en stark demokrati

2020-11-25
Statens Medieråd undertecknar Deklaration för en stark demokrati

2020-11-19
Lindholmen Science Park skriver under Deklaration för en stark demokrati

2020-10-23
Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner kraftsamlar för att stärka demokratin i länet

2020-09-19
Föreningen Norden – Vi skriver under Deklaration för en stark demokrati

2020-09-18
Demokratin ska stärkas med gemensamma krafter – Örebro

2020-09-11
Länsstyrelsen Gotland skriver på för en stark demokrati

2020-09-07
Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län skriver under Deklaration för en stark demokrati

2020-08-20
DIKKO skriver under Deklaration för en stark demokrati

2020-07-01
Forum för levande historia skriver under för en stark demokrati

2020-06-24
Landshövdingen i Västernorrland signerar Deklaration för en stark demokrati

2020-06-16
Region Jämtland Härjedalen skriver under Deklaration för en stark demokrati

2020-05-30
Riksidrottsförbundet – Vi vill att fler ska ta del av idrotten som demokratiskola

2020-05-15
Länsstyrelsen Kalmar värnar vår demokrati

2020-05-11
Landshövdingen i Skåne skriver på deklaration för att stärka demokratin

2020-03-13
Riksarkivet först ut bland nationella myndigheter

2019-10-31
Göteborgs Stad skrev på Deklaration för starkare demokrati

2019-09-04
Örebro län först ut att skriva under Deklaration för en stark demokrati

Kontakt

Pressansvarig: Thérèse Amnéus
E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se
Tel: 073-840 91 75

Kansliet
E-post: kontakt@vardemokrati.se

Postadress:
Regeringskansliet
Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Rapporter

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer