Debattartikel: ”Alla behövs för demokratin”

Den 2 november skriver landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson, tillsammans med kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn, om vikten av att förbättra jordmånen för demokratins grundfundament. Här kan du läsa deras text, som är införd i flera tidningar.

I år firar vi att allmän och lika rösträtt har gällt i 100 år. År 1921 fick även kvinnor gå till val i Sverige, och sedan dess har rösträtten breddats till att gälla alla myndiga medborgare. Ändå har vi långt kvar till att alla känner delaktighet i vår demokrati.

Ibland säger man att en generation bygger upp, nästa förvaltar och den tredje river ner. Men det sägs också att det behövs tre generationer för att bygga en hållfast kultur. I år kan vi, med vissa undantag, säga att minst tre generationer nu haft rösträtt i vårt land – en förutsättning för demokrati men inte i alla meningar en garant. Historien visar att demokratin är i ständig utveckling och förändring. Det vi gör för demokratin idag påverkar hur samhället ser ut för kommande generationer.

Det räcker inte med att rösta vart fjärde år för att delta fullt ut i demokratin. Vi som individer har ett ansvar att ta del i samhällets utmaningar, hålla oss informerade och respektera andras åsikter. Men det krävs att villkoren är lika för alla för att kunna delta i samhällsdebatten och de demokratiska processerna. Här finns hinder i vägen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har ett regeringsuppdrag att kartlägga demokratin och vilka insatser länsstyrelserna i landet gör. Kartläggningen, ”Utmaningar och insatser för demokratin” (2020) uppmärksammar några brister:
■ Människor upplever en svårighet i att enas om hur verkligheten ser ut. Vinklad, ofullständig och ibland falsk information förekommer och åsiktsbubblor skapas.
■ Färre personer bedöms delta i den aktiva opinionsbildningen. Det beror bland annat på ett hårdare debattklimat, där även hot och hat mot dem som yttrar sig förekommer. Det leder till självcensur och att viktiga röster tystnar.

Grundlagsskyddade rättigheter som ska skydda minoriteter måste tas på allvar. Ökande ojämlikhet i inkomst, utbildning, boende och digital tillgång leder till ökande skillnader i hur vi kan påverka samhället. Människor som upplever sig stå utanför tappar tilltron till demokratin.

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar aktivt med att stärka demokratin i länet och har skrivit under ett antal åtaganden i Deklaration för en stark demokrati, som tagits fram av kommittén Demokratin 100 år. Under vecka 45 står länet värd för Demokratistugan som turnerar i Sverige.

Tillsammans med civilsamhället, idrottsrörelsen, kommuner och studieförbund bjuder vi in alla länsinvånare till föreläsningar, evenemang och diskussioner om demokrati vid Kulturhuset Spira. Flera arrangemang äger rum runt om i länet.

Om ytterligare hundra år vill vi att demokratin har vuxit sig ännu starkare. Då behöver vi alla förbättra jordmånen för demokratins grundfundament. Ett sätt är att mötas, diskutera och fundera kring hur vi vill ha vårt samhälle i framtiden. Hur bidrar vi till bättre livsvillkor för kommande generationer? Hur värnar vi den demokrati som generationer före oss kämpat så hårt för?

Låt oss tillsammans bygga demokratin starkare för varje generation som kommer och aldrig ta den för given!

 

Texten infördes i  Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda Posten och Tranås Tidning den 2 november 2021.

Syntolkning: Bild på Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år.

Foto: Länsstyrelsen Jönköping (Helena Jonsson), Kristian Pohl (Peter Örn).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera