Region Östergötland undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Region Östergötland undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Inom ramen för Deklarationen kommer regionen tillsammans med bland annat regionbiblioteket Östergötland att arbeta fram material för en internutbildning om demokrati. Region Östergötland kommer även att producera ett antal poddar tillsammans med andra regionala aktörer. Fokus för poddarna kommer att vara olika demokratifrågor.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar Region Östergötland undertecknande samt deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Foto: Region Östergötland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera