Region Jönköpings län har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Region Jönköpings län har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Inom ramen för Deklarationen utbildas medarbetare i medskapande ledarskap. Medskapande ledarskap syftar till att ytterligare möjliggöra att medborgares och brukares kunskaper samt erfarenheter tas till vara och involveras i utvecklingsarbetet. Regionen bjöd även in demokratiambassadör Lena Posner-Körösi som föreläste på Kulturhuset Spira i samband med regionens undertecknande av deklarationen. Regionen har även i samarbete med länsstyrelsen i Jönköpings län och landshövdingen medverkat vid invigningen av demokratistugan i Jönköpings län.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar Region Jönköpings läns undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Regionstyrelsens ordförande Maria Frisk och demokratiambassadör Lena Posner-Körösi håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Region Jönköpings län

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera