Annika Ström Melin om den ömtåliga men nödvändiga demokratin i EU

Under år 2021 tar kommittén fram antologin ”100 år till”. Utifrån aktuella demokratiutmaningar görs analyser och framtidsspaningar av några av landets viktigaste debattörer och tänkare. En av dessa är Annika Ström Melin som beskrivit utmaningarna för EU:s demokrati. 

I kapitel 3, Demokratin i EU – nödvändig, sammansatt och ömtålig, skriver Annika Ström Melin skriver om EU:s demokratiska system och styrning. Under senare år har samarbetet inom den Europeiska unionen intensifierats och fått ett allt större inflytande över det svenska samhällsstyret. Det har lett till debatter om lämpligheten i att beslutanderätten i många politiska frågor flyttas från den folkvalda riksdagen till EU:s olika organ, där Sverige ofta representeras av statsråd eller tjänstemän.

I texten lyfter Annika Ström Melin frågan om medborgarna i EU faktiskt kan rösta bort unionens styre, och ersätta det med ett nytt. Med utgångspunkt i denna grundläggande demokratifråga beskriver hon EU:s – något komplicerade – förhållande till demokratibegreppet.

Kapitlet ingår i antologins första del, Demokratin och grundbulten, som behandlar de fundamentala delarna i en demokrati. Du kan ta del av texten och resten av antologins kapitel genom att klicka här.

Annika Ström Melin är journalist och har under lång tid skrivit om och bevakat utvecklingen i EU och Europa. Hon har bland annat arbetat som chef på Studio Ett i Sveriges Radio och som kanslichef för Svenska Institutet för europolitiska studier (Sieps). Melin är också författare till böckerna Européerna: Arvet efter EU:s pionjärer och Europas svaga hjärta: från Haag 1948 till Budapest 2014 som handlar om EU:s historia och utveckling.

Syntolkning: Bild med följande text: Demokratin och grundbulten, Antologin ”100 år till”, Demokratin i EU – nödvändig, sammansatt och ömtålig, Av Annika Ström Melin. På bilden finns också kommittén Demokratin 100 års logga. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera