Daniel Lindvall om demokratins roll inför klimatkrisen

Under år 2021 tar kommittén fram antologin ”100 år till”. Utifrån aktuella demokratiutmaningar görs analyser och framtidsspaningar av några av landets viktigaste debattörer och tänkare. En av dessa är Daniel Lindvall, som skriver om demokratins roll i relation till klimatkrisen, och möjligheterna att säkra framtida generationers fri- och rättigheter. Lindvall besöker även Demokratistugan i Blekinge den 1 november.

I kapitlet Demokratin inför klimatkrisen – kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras?, beskriver Daniel Lindvall hur demokratins fortlevnad är nära förbunden med dess förmåga att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser och att hantera olika klimatkonsekvenser. Att värna demokratin är också att värna om klimatet och framtiden.

Vi har redan fått känna på jordens reaktioner på människans utsläpp av växthusgaser – värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. Detta i kombination med stigande havsnivåer och förlusten av biologisk mångfald kommer att påverka hela vårt samhällssystem och vår existens. Det handlar bland annat om en generationsöverskridande orättvisa, men också om hur demokratin kan användas för ett långsiktigt beslutsfattande.

Kapitlet ingår i antologins första del, Demokratin och grundbulten, som behandlar de fundamentala delarna i en demokrati. Du kan ta del av texten och resten av antologins kapitel genom att klicka här.

  • Daniel Lindvall besöker Demokratistugan i Blekinge den 1 november kl 15.00. Samtalet kan följas på Stortorget i Karlskrona eller via zoom genom att klicka här. 

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och forskare på Climate Change Leadership Initiative på Uppsala universitet. Han har arbetat internationellt för EU och utrikesdepartementet, och som kansliråd med demokratifrågor på Regeringskansliet. Lindvall har bland skrivit boken Folkstyret i rädslans tid samt boken Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid. Daniel Lindvall var huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning.

Syntolkning: Bild med följande text: Demokratin och grundbulten, Antologin ”100 år till”, Demokratin inför klimatkrisen – kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras? Av Daniel Lindvall. På bilden finns också kommittén Demokratin 100 år och Sensus loggor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera