Ulf Bjereld och Marie Demker om de politiska partiernas framtid

Under år 2021 tar kommittén fram antologin ”100 år till”. Utifrån aktuella demokratiutmaningar görs analyser och framtidsspaningar av några av landets viktigaste debattörer och tänkare. Först ut är Marie Demker och Ulf Bjereld, som skriver om de politiska partiernas utmaningar. Ulf Bjereld besöker dessutom Demokratistugan i Blekinge den här veckan.

I första kapitlet i antologin ”100 år till”, Finns det någon framtid för de politiska partierna?, beskriver Marie Demker och Ulf Bjereld hur vi kan se på politiska skiljelinjer utifrån dagens samhälle präglat av globalisering, individualisering och digitalisering. Vad innebär det för vår demokrati att svenska folket söker sig bort från partipolitiken till andra politiska sammanhang?

Med utgångspunkt i Fridays for future, Black lives matter och #metoo diskuteras nutidens globala proteströrelser. Medborgarnas politiska engagemang har inte minskat, trots det tappar de politiska partierna medlemmar i en rasande takt. Kan utvecklingen vändas, och vad krävs i så fall?

Kapitlet ingår i antologins första del, Demokratin och grundbulten, som behandlar de fundamentala delarna i en demokrati. Du kan ta del av texten i sin helhet här. 

  • Ulf Bjereld kommer även att medverka i en programpunkt när Demokratistugan besöker Blekinge söndag 31 oktober kl 15.00. Följ samtalet på Stortorget i Karlskrona eller genom att klicka på zoom-länken här. 

Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan för Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet. Demkers huvudsakliga forskningsintressen är politiska partier, politisk mobilisering samt politiska skiljelinjer och ideologier. Hon har bland annat under lång tid följt och studerat opinionsbildning inom migrationspolitiken samt tillsammans med Ulf Bjereld skrivit flera böcker och artiklar.

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden innefattar internationell politik, svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt digitaliseringens betydelse för makt och demokrati. Ulf Bjereld har tillsammans med Marie Demker skrivit flera böcker och artiklar om nya politiska skiljelinjer, digitalisering och om det svenska partisystemet.

Syntolkning: Bild med följande text: Demokratin och grundbulten, Antologin ”100 år till”, Finns det någon framtid för de politiska partierna? Av Ulf Bjereld och Marie Demker. På bilden finns också kommittén Demokratin 100 år och Sensus loggor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera