Myndigheten för delaktighet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Myndigheten för delaktighet undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Inom ramen för Deklarationen kommer myndigheten fortsätta med sitt demokratiuppdrag. Uppdraget syftar till att öka kunskapen om hur förutsättningarna att delta i de demokratiska processerna har sett ut för personer med funktionsnedsättning under 1900-talet fram till idag. Myndigheten kommer även lyfta fram bland annat funktionshindersrörelsens historiska roll i sina sociala kanaler. Funktionshinderrörelsen ställde nya krav på samhället och synliggjorde vilka hinder som fanns för många att delta, i syfte att stärka och göra demokratin mer tillgänglig.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar myndighetens undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén står vid ett bord och undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Myndigheten för delaktighet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera