Peter Örn lyfter vikten av folkbildning för demokratin

Kommitténs ordförande Peter Örn medverkade på Vestlunddagarna den 22 oktober. Vestlunddagarna är en årlig konferens om folkbildning med syfte att belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i dagens samhälle. Peter Örn var där för att tala om folkbildningens roll i vår demokrati. 

Den 21-22 oktober anordnas Vestlunddagarna år 2021. Vestlunddagarna är en folkbildningskonferens som är uppkallad efter Gösta Vestlund, en viktig svensk folkbildare. Gösta Vestlund var aktiv först som elev, sedan som lärare och slutligen som rektor på flera folkhögskolor. I samband med hans 100 års dag togs initiativet till Vestlunddagarna. Första konferensen år 2014 hade tema ”Demokratisera demokratin”. I år var temat ”Bilder av makt och maktlöshet” och kommitténs ordförande Peter Örn var en av talarna.

Foto på Sigtuna Folkhögskola där konferensen Vestlunddagarna ägde rum. Foto Kenneth Abrahamsson.

Till folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund – organisationer som ofta når ut till personer som skolan och akademin har svårt att nå.

– Det görs ett ovärderligt arbete för kunskap och delaktighet inom folkbildningen. Folkhögskolor och studieförbund använder demokratiska principer för gemensamt lärande och når ut brett över hela landet. Att träna på gemensamt beslutsfattande och att ta del av andra människors synpunkter är en praktisk övning i demokrati, säger Peter Örn.

För civilsamhället är de kurser som erbjuds inom folkbildningen en viktig tillgång. Till exempel finns styrelseutbildningar och kurser i demokratiskt påverkansarbete – något som bidrar till delaktigheten i demokratin.

Både Folkbildningsrådet och flera studieförbund har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Aktörerna har åtagit sig att lyfta demokratifrågor i sina utbildningsinsatser och att rusta ledare och lärare inom folkbildningen för att kunna arbeta med demokrati, nu och i framtiden. Det finns också åtaganden om stimulansstöd för att uppmärksamma lokala demokrati-initiativ.

– På olika sätt bidrar folkbildningen till att demokratin blir en angelägenhet för hela lokalsamhället. Vi är mycket glada att dessa aktörer deltar i kommitténs samling, tillägger Peter.

Klicka på länkarna nedan för att läsa följande aktörers åtaganden:

Syntolkning: Tre foton från Vestlunddagarna, första på demokratiambassadör Peter Örn tillsammans med konferensens moderator Per-Ola Jansson, andra på Sigtuna Folkhögskola och tredje på Peter Örn.

Foton: Kenneth Abrahamsson för Föreningen för folkbildningsforskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera