Se samtalen om demokrati från Bokmässan 2021

Nu har det gått en månad sedan Bokmässan i Göteborg gick av stapeln. Det blev en ovanlig Bokmässa i hybridformat. Kommittén Demokratin 100 år deltog i flera olika samtal som fortsättningsvis går att se på Bokmässan play, och senare i höst på UR play. 

Här hittar du till de två samtal som kommittén Demokratin 100 år arrangerade. 

Demokratin 100 år – hur främjas demokrati

Hur har olika typer av demokratifrämjande arbete sett ut historiskt och hur kan det se ut i en digitaliserad framtid? Hur kan redan etablerade aktörer på den demokratiska arenan stärka sitt demokratiarbete? Vad kan vi lära av dagens engagemang och av andra demokratirörelser, och varför är det viktigt att arbeta för demokrati?
Medverkande: Sofia Näsström, författare och statsvetare, Uppsala universitet; Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län; Najma Mohamed, rektor för politikerskolan Höj Rösten. Programledare: Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett år före valet – hur kriser stresstestar vår demokrati

Hur mår vår demokrati ett år före valet? Välkommen till ett samtal om krisers påverkan på vår demokrati. Samtalet utgår bland annat från de restriktioner som införts i pandemins kölvatten och som försvårar för människor att mötas, uttrycka åsikter och utnyttja sina fri- och rättigheter. Hur påverkar kriser samhället i stort, och hur slår de mot redan utsatta grupper? Samtalet tar också upp hur desinformation och konspirationsteorier får fäste i tider av kris och osäkerhet. Hur kan dessa olika utmaningar hanteras? Vilka risker och möjligheter finns för demokratin i framtiden?

Medverkande: Emma Frans, demokratiambassadör i kommittén Demokratin 100 år, doktor i medicinsk epidemiologi; Nils Funcke, journalist, författare och publicist; Nisha Besara, statsvetare och skribent. Programledare: Malin Clausson, journalist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler samtal att ta del av

Här har vi listat alla samtal där någon av våra fyra demokratiambassadörer deltog – Lena Posner-Körösi, Rosaline Marbinah, Emma Frans och Peter Örn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera