Markaryds kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Markaryds kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Inom ramen för Deklarationen kommer Markaryds kommun att arbeta med sin kommunala värdegrund. Värdegrunden är delvis framtagen med hjälp av medborgardialoger i syfte att öka delaktigheten och stärka den lokala demokratin. Markaryds kommun kommer även att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler.

Läs mer om kommunens åtaganden här.

Kommittén välkomnar Markaryds kommuns undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Markaryds kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera