Nu släpps Demokratin och digitaliseringen – andra delen av antologin ”100 år till”

Demokratin och digitaliseringen släpps i samarbete med Lindholmen Science Park inför konferensen Future of Democracy Summit som sker i Göteborg 20-21 oktober. Demokratin och digitaliseringen är den andra delen av kommitténs kommande antologi 100 år till – en samling av framåtblickande texter om demokrati. 

Antologins syfte är att samla texter om dagens stora demokratifrågor, och att skapa en tidsmarkör för vilka diskussioner som fördes under demokratins 100-årsjubileum. I den andra delen –  Demokratin och digitaliseringen – diskuteras hur framtidens digitala lösningar kommer att påverka samhället och oss som individer. Kommer tilliten till staten och våra medmänniskor att öka genom tekniska lösningar eller kommer de att skapa klyftor mellan oss medborgare? Innehållet består av akademiska texter, essäer och spaningar och har författats av några av landets viktiga forskare, debattörer och tänkare.

MEDVERKANDE:
Emma Frans, Daniel Gillblad, Jenny Wiik, Åsa Wikforss och Karim Jebari. 

Läs Demokratin och digitaliseringen här. 

Kommittén har tidigare släppt Demokratin och grundbulten, antologins första del. Utöver det kommer ytterligare två delar ur antologin under hösten. De kommer fokusera på delaktighet och mångfald. Antologin ges ut i sin helhet i slutet av året.

DEMOKRATIN OCH DIGITALISERINGENS INNEHÅLL:

Prologen är skriven av demokratiambassadör Emma Frans. Med utgångspunkt i hur pandemin skyndat på den digitala utvecklingen i samhället beskriver Emma de hot och utmaningar hon ser idag. Hon berör hot och hat, fake news och det demokratiska utanförskapet.

I kapitel 1, Digitalisering, data och AI – vägval för välfärd och demokrati, beskriver Daniel Gillblad vad som krävs för att digitaliseringen framöver ska ske på ett sätt som stärker delaktigheten i demokratin och gör välfärden mer tillgänglig. Han lyfter också sina tankar kring vilken roll AI kan spela för vår demokrati och välfärd.

I kapitel 2, Arbetsmarknadens digitalisering ur ett demokratiskt perspektiv, ger Jenny Wiik ett demokratiskt perspektiv på hur ny teknik påverkar arbetsmarknaden. Hon visar också hur det allt snabbare tempot och ökade effektiviteten på arbetsmarknaden slår mot utsatta människor runt om i världen.

I kapitel 3, Den digitala demokratin – drömmar och mardrömmar, skriver Åsa Wikforss om hur desinformationens hot mot demokratin blivit alltmer aktuellt i det digitala samhället. Hon lyfter även den bristande tilliten och kopplar det digitala informationssamhällets utmaningar till demokratins globala försvagning.

I kapitel 4, AI och moraliskt ansvar, diskuterar Karim Jebari vem som bär ansvaret när misstag begås av AI och hur det påverkar oss – som samhälle och individer. Hur kan och bör den viktiga demokratiprincipen om ansvarsutkrävande tillämpas när allt fler förvaltningsfunktioner automatiseras?

 

Syntolkning: Bilden visar omslaget av Demokratin och digitaliseringen vilket är en bild där människor syns på håll gåendes genom en park med texten ”Demokratin och digitaliseringen – En samling texter till dig som deltar i future of democracy”. Framsidan har även rosa detaljer, dels i det övre vänstra hörnet, dels i det nedre vänstra hörnet.

Redaktör: Robert Olsson, ordförande, styrgruppen för Medier & demokrati, Lindholmen Science Park
Design och produktion: Springtime–Intellecta
Omslagsfoto: Future of Democracy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera