Demokratisatsning i Hallands län vid demokratistugans invigning!

I samband med att Demokratistugan invigs i Halmstad den 15 oktober undertecknar 8 aktörer Deklaration för en stark demokrati: Länsstyrelsen i Halland, Hallands region och samtliga kommuner. Läs om deras åtaganden nedan.

Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun kommer att utveckla och intensifiera arbetet med medborgardialog i syfte att stärka den lokala demokratin. Kommunen kommer även att uppmärksamma demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Halmstad kommun

Kommunen står tillsammans med länsstyrelsen värd för Demokratistugans besök i länet. I samband med besöket kommer Halmstads kommun arrangera en rad aktiviteter för att stärka samtalet och mötet mellan invånare och representanter från Halmstads kommun. Ambitionen är att öka invånarnas engagemang och delaktighet i demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Hylte kommun

Hylte kommun kommer under oktober månad bjuda in kommunpolitiker för att samtala med ungdomar, fokus för samtalet kommer att vara demokrati. Kommunen kommer även att visa filmer om Hylte kommuns demokratiska historia i samarbete med Hylte folkbibliotek.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun kommer att stärka invånarnas kunskaper om demokratin genom kommunikationssatsningen ”100 år av demokrati” samt filmserien “Kungsbacka idag, Kungsbacka imorgon”. Här ges ungdomar möjlighet att ställa frågor till Kungsbackas förtroendevalda. Kommunen kommer också att arrangera projektet ”Mera digitalt” som bl.a. utbildar invånare i användandet av digitala tjänster för att minska det digitala utanförskapet

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Laholm kommun

Laholms kommun kommer att arbeta internt med att synliggöra barnperspektivet för den politiska organisationen men även för delar av tjänstemannaorganisationen. Kommunen kommer även att arbeta med att stärka ungas inflytande och delaktighet genom kommunens ungdomsforum där ungdomar utvalda av elevrådet bjuder in politiker för samtal inför olika beslut.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen Halland kommer att utveckla arenor och former för samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och Agenda 2030 med särskilt fokus på samhällsgrupper som har en svag
ställning i det demokratiska systemet. Länsstyrelsen kommer även arrangera seminarier på temat demokrati och fördjupa samverkan mellan kommuner och idéburna organisationer under Demokratistugans vistelse i länet.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Region Halland

Region Halland initierar ett samarbete med regionens ungdomsråd och ungdomsfullmäktige i syfte att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i regionen. Region Halland har vidare uppmärksammat demokratins 100års-jubileum och i samband med det bjöds Landshövding Brittis Benzler in.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Varbergs kommun

Kommunen kommer i samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola att anordna en affischutställning om demokratin 100 år för eleverna. Varbergs kommun kommer också att arbeta internt med ett projekt som fokuserar på tillit, förståelse och sammanhållning via dialog.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Kommittén välkomnar demokratisatsningen i Hallands län samt arbetet som görs för att stärka demokratin.

Syntolkning: Bilder från undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati vid invigningen i Hallarna i Halmstad. Bilderna är på demokratiambassadör Rosaline Marbinah tillsammans med Landshövding Brittis Benzler samt representanter från de olika kommunerna. 

Foto: kommittén Demokratin 100 år. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera