Fem nya aktörer har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Akademikerförbundet SSR, Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, Svenska Lottakåren, Raoul Wallenberg Academy och Sorsele kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är ett partipolitiskt obundet fackförbund för samhällsvetare och har cirka 72 000 medlemmar.

Inom ramen för Deklarationen kommer förbundet under hösten 2021 arrangera webbinarium för förbundets medlemmar på temat demokrati, rasism, lika villkor och fackets roll. Förbundet kommer även att genomföra utbildningen ”Rasism i arbetslivet” för bland annat förtroendevalda och distriktsordföranden.

Kommittén välkomnar Akademikerförbundet SSR:s undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland är en av 30 avdelningar som utgör Studieförbundet Vuxenskolan. Kärnverksamheten består av att skapa mötesplatser och genomföra och
erbjuda folkbildning och kulturprogram.

Inom ramen för Deklarationen kommer har förbundet genomfört en föreläsning med ett eget  informationsmaterial ”Demokratin i Sverige 100 år” för sin styrelse och personal. Vid Demokratistugans besök i Karlstad 15-17 september så fanns studieförbundet på plats för allmänna samtal om demokrati, folkbildning, kurser och kulturarrangemang och sitt samhälleliga uppdrag i stort.

Kommittén välkomnar Studieförbundet Vuxenskolan Värmlands undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig inom Sveriges totalförsvar.

Inom ramen för Deklarationen kommer lottakåren under 2021 genomföra en seminarieserie för sina medlemmar om varför demokrati är en säkerhetsfråga. Seminarieserien syftar även till att deras medlemmar ska få kunskap om demokratin i Sverige, vad som hotar denna och hur enskilda individer kan ha en demokratisk beredskap. Svenska Lottakåren har även fokuserat på demokratisk beredskap i sin podcast Lottapodden under våren 2021.

Kommittén välkomnar Svenska Lottakårens undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker de unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage.

Inom ramen för Deklarationen har stiftelsen bland annat genomfört en digital föreläsning med rubriken Demokratin 100 år där lärare fick konkreta och handfasta tips om hur man kan arbeta med demokratiuppdraget i skolan. De kommer även att uppmärksamma att de skrivit under Deklarationen för en stark demokrati i ett särskilt nyhetsbrev med fokus på Demokratin 100 år.

Kommittén välkomnar Raoul Wallenberg Academys undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Sorsele kommun

Sorsele kommun kommer inom ramen för Deklarationen att arbeta internt med att ta fram en handlingsplan för barns rättigheter. Kommunen kommer även att aktivt använda sig av medborgardialoger för att främja och stärka demokratin lokalt.

Kommittén välkomnar Sorsele kommuns undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

 

Syntolkning: I fallande ordning. På omslagsbilden syns Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers underteckna Deklaration för en stark demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan Värmlands ordförande Ulf Jonsson skriver under Deklarationen, bakom honom står styrelsen samt den regionala ledningsgruppen och facklig en personalrepresentant. Rikslottachef Heléne Rådemar vid Svenska Lottakåren undertecknar Deklarationen. Michael Wernstedt, talesperson på Raoul Wallenberg Academy, undertecknar Deklarationen. Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordförande i Sorsele kommun undertecknar Deklarationen.

Foto: Akademikerförbundet SSR, Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, Svenska Lottakåren, Raoul Wallenberg Academy och Sorsele kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera