Bokmässan 2021 – nu är programmet släppt

Årets Bokmässa i Göteborg blir ett corona-anpassat hybridevent med både fysiska och digitala besökare. Kommittén Demokratin 100 år är temapartner och arrangerar samtal samt deltar med våra demokratiambassadörer på flera olika arenor under Bokmässans alla dagar,  23-26 september.

Kommitténs ordförande Peter Örn inviger Bokmässan tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Bokmässans ansvariga Frida Edman och Oskar Ekström, klockan 10:00, torsdagen den 23 september. Här hittar du alla arenor där våra ambassadörer medverkar:

23 september

Lärarscenen: En likvärdig skola räddar Sveriges demokrati 
Kl 9.00

Med kunskap och utbildning står vi emot populismen. För att motverka utanförskap och olika former av antidemokratiska krafter behövs tillgång till relevant fakta, kunskaper och förmågan att kritiskt granska – i en likvärdig skola som ger alla elever samma möjligheter. Här är lärarnas demokratiska uppdrag avgörande.

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokrati 100 år, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, samtalar om hur en likvärdig skola lägger grunden för vår demokrati. Vad är det vi kan göra bättre, finns det andra länder som vi kan lära av? Vad behöver lärare och elever få för stöd för att lyckas med att värna den demokrati som Sverige byggt under 100 år? Kan vi ge alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år. Moderator: Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

——————————-

Studio B: Invigning Bokmässan 2021
Kl. 10:00

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Bokmässans ansvariga Frida Edman inviger den 37:e Bokmässan. Årets teman Demokrati, Nordisk litteratur och LÄS! LÄS! LÄS! presenteras av Bokmässans programchef Oskar Ekström och det uppmärksammas att det är på dagen 20 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea på grund av sina åsikter. Medverkar gör även Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år. I direkt anslutning till invigningen presenteras sedan regeringens nya läsråd.

——————————–
Kongresshallen: Framtidsspaning: demokrati om 100 år
Kl 10.30

Följ med in i en framtidsvision om hur demokratin kan se ut om 50 år och om 100 år, med fokus på digitalisering, automatisering och annan framstående teknik. Hur kommer lärare och elever att jobba i skolan då? Vilka kunskaper och verktyg behövs för att värna demokratin?

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund; Rosaline Marbinah, demokratiambassadör, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer; Fredrik Alvén, historiedidaktiker, Malmö universitet; Johan A Eriksson, entreprenör och Specialist Leader Google.
Moderator: Gabriella Ahlström, journalist.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

—————————-
Kongresshallen: Demokratin 100 år – hur främjas demokrati?
Kl 11:30

Hur har olika typer av demokratifrämjande arbete sett ut historiskt och hur kan det se ut i en digitaliserad framtid? Hur kan redan etablerade aktörer på den demokratiska arenan stärka sitt demokratiarbete? Vad kan vi lära av dagens engagemang och av andra demokratirörelser, och varför är det viktigt att arbeta för demokrati?

Medverkande: Sofia Näsström, författare och statsvetare, Uppsala universitet; Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län; Najma Mohamed, rektor för politikerskolan Höj Rösten. Samtalsledare: Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Arrangör: Kommittén Demokratin 100 år

—————————-

Studio E: Unga och framtidstro
Kl 13:15

I våras uttalade sig Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, om att pandemin riskerar att lämna en hel generation av traumatiserade barn och ungdomar efter sig. Hur mår barn och unga efter pandemin? Vad behöver vi fokusera på framåt och vilka insatser behövs för att ge unga rätt förutsättningar för framtiden?

Medverkande: Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer; Rosaline Marbinah, demokratiambassadör, ordförande Sveriges ungdomsorganisationer; Seiran Alipour, socionom på Bris enhet för Stöd och utbildning. Programledare: Bengt Randén, förvaltningsdirektör för Göteborgs Stads grundskoleförvaltning.

—————————-

Kongresshallen: Rösträttens begränsningar då och nu
Kl 15:30

1921 klubbades allmän och lika rösträtt igenom – men fortfarande fick inte alla i Sverige rösta. Successivt har rösträttsstrecken lyfts och dagens begränsningar i rösträtten beror på individens ålder samt om personen är svensk medborgare eller inte. Hur har rösträtten utvidgats under 1900-talet och kan vi vänta oss förändringar under 2000-talet?

Medverkande: Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, SU; Jonathan Josefsson, doktor i barn- och ungdomsstudier, LiU, samt Rosaline Marbinah, LSU, och Hanna Thessén, Rädda Barnens ungdomsförbund, som båda driver frågan om sänkt rösträttsålder. Programledare: My Rohwedder, politisk kommentator Aftonbladet.

Arrangör: Sveriges Riksdag

—————————–

24 september

Kongresshallen: Ett år före valet – hur kriser stresstestar vår demokrati
Kl 15:30

Hur mår vår demokrati ett år före valet? Välkommen till ett samtal om krisers påverkan på vår demokrati. Samtalet utgår bland annat från de restriktioner som införts i pandemins kölvatten och som försvårar för människor att mötas, uttrycka åsikter och utnyttja sina fri- och rättigheter. Hur påverkar kriser samhället i stort, och hur slår de mot redan utsatta grupper? Samtalet tar också upp hur desinformation och konspirationsteorier får fäste i tider av kris och osäkerhet. Hur kan dessa olika utmaningar hanteras? Vilka risker och möjligheter finns för demokratin i framtiden?

Medverkande: Emma Frans, demokratiambassadör i kommittén Demokratin 100 år, doktor i medicinsk epidemiologi; Nils Funcke, journalist, författare och publicist; Nisha Besara, statsvetare och skribent. Programledare: Malin Clausson, journalist.

Arrangör: Kommittén Demokratin 100 år

————————–

26 september

Globala Torget, onlineevenemang: 6 starka röster, 1 Cello & 1 Musikal om demokrati
Kl 12-13:30

Hur ser det ut för demokratin idag? Hur ser det ut med det demokratiska samtalet på nätet? Och vilka nya möjligheter finns för demokratin nu? Går det att finna gemenskap, trots olikheter? På vilket sätt bidrar folkrörelserna och folkbildningen till det demokratiska samtalet?

Medverkande: Sofia Näsström & Lars Trägårdh, Minna Dennert & Carl Heath, Lena Posner-Körösi & Alhaji Jeng
Moderatorer: David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden; Ambika Hansell Ek, handläggare RIO (Sveriges folkhögskolors kansli

Arrangör: #Vimåsteprata, Globala Torget

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera