Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Den 18 augusti, under demokratistugans besök i Västerbottens län, undertecknar Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten Deklaration för en stark demokrati. Aktörerna har samarbetat i projektet ”Demokratiska arkivet” där de lyfter berättelser om kampen för demokrati i Västerbotten. Det har bland annat gjorts genom podden ”Livet i arkivet” som går att lyssna på här!

Arkiv spelar en grundläggande roll i en demokrati, menar bägge organisationerna, som påminner om vikten av att ”gå till källorna” för att fånga fakta och inte sprida falska fakta, men också om att mångfald och representation är väsentligt i både arkiv och samlingar.

– Folkrörelsearkivet i Västerbotten byggdes upp för drygt 50 år sedan på initiativ av folkrörelser och föreningsliv som ville bevara sin historia för framtiden. Föreningslivet har på många sätt drivit på den demokratiska utvecklingen i Sverige, vilket också materialet i arkiven är tydliga bevis för, säger Anna Sténs som är arkivchef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Bland aktörernas åtaganden finns också följande exempel:
(klicka på namnet för att ta del av åtagandena i sin helhet)

Västerbottens museum har skapat ”Kamp för demokrati”. Det är en särskild samlingsplats där skolor och andra grupper kan ta del av ett pedagogiskt program om demokratifrågor. Dessutom pågår ett arbete för att ge fler människor med olika bakgrund inflytande över vad som samlas in och visas på muséet. Det görs genom att personalen har utvecklat medskapande metoder i muntligt berättande. För att ytterligare sätta fokus på arkiv, museer och demokrati arrangeras en konferens 11–12 november på temat ”Röster ur historien”.

Folkrörelsearkivet Västerbotten samarbetar med Umeå kommuns jämställdhetsstrateger för att ta fram material om de första kvinnliga politikerna som tog plats i Umeå kommunfullmäktige. Utöver det genomförs projektet ”Hållbara arkivbesök – i skola, fritid och i ett livslångt lärande i Skellefteå” med stöd av Kulturrådet. Syftet är att anpassa arkivets utåtriktade och pedagogiska verksamhet till nya förutsättningar för framtida hållbara och säkra arkivbesök.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och det viktiga demokratiarbetet som görs inom ramen för arkiv- och museiverksamhet eftersom tillgång till kunskap och information är avgörande för en fungerande demokrati!

I samband med Demokratistugans besök i Västerbotten finns ett fullspäckat program att ta del av, både på plats i Västerbotten, och digitalt. Stugan besöker specifikt Dorotea och Robertsfors. Läs mer om besöket här.

Syntolkning: Ulrica Grubbström, VD på Västerbottens museum, och Anna Sténs, arkivchef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Petter Engman, Västerbottens museum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera