Nu har över 250 aktörer undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Den 26 augusti undertecknar Alvesta kommun, Fagersta kommun, Älmhults kommun och Coompanion Kalmar Deklaration för en stark demokrati. Det innebär att antalet aktörer som undertecknat deklarationen nått över 250! Bland aktörernas åtaganden finns följande exempel:

Alvesta kommun kommer att arrangera aktiviteter under Demokrativeckan som planeras mellan den 11 och den 16 oktober, syftet är att ge invånarna möjlighet till dialog, diskussion och reflektion kring demokratin med politiker och tjänstemän. Kommunalrådet Per Ribacke kommenterar undertecknandet såhär:

  • ”Alvesta kommun värnar om alla människors lika värde och rättigheter. Våra åtaganden i deklarationen går i linje med våra värderingar och vi lägger högsta vikt i att se till att demokratin främjas, förankras och försvaras varje dag. Demokratin utövas inte bara var fjärde år vid val, den är en viktig del av vår vardag. Det offentliga samtalet måste hållas vid liv, alla måste kunna och våga uttrycka sin åsikt. För att skapa en hållbar framtid behöver vi allas engagemang och allas röster behöver höras.” säger Per.

Fagersta kommun kommer att uppmärksamma demokratiåret genomföra riktade insatser för ett ökat valdeltagandet år 2022. Särskilt fokus kommer vara på de valdistrikten med lägst deltagande. Kommunen kommer bland annat se över möjligheten att anordna fler förtidsröstningslokaler.

I Älmhults kommun kommer demokratin uppmärksammas genom bland annat Riksdagens utställning ”Ja må den leva”, genom demokratitema på biblioteken och genom en reportage-serie med lokala politiker.

Coompanion Kalmar kommer att arbeta vidare med sina demokratiska processer vad gäller insyn och medlemmars möjlighet att påverka. I deras affärsplan för 2021 framgår vilka mål från Agenda 2030 som är i fokus. Det arbetas framförallt med Mål 8 som handlar om varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Organisationens ordförande Mats Blomberg kommenterar undertecknandet:

  • ”Demokratin måste alltid försvaras. Tillsammans kan vi organisationer, företag och samhällsbärare göra skillnad i vardagen. För den kooperativa rörelsen är det självklart att stå upp för demokratin och människors lika värde.” säger Mats.

(Läs aktörernas åtaganden i sin helhet genom att klicka på namnen)

Syntolkning: Collage med bilder på de aktörer som undertecknat Deklaration för en stark demokrati: kommunalråden Elizabeth Peltola, Sonja Emilsson och Eva Ballovarre från Älmhult kommun, Mats Blomberg, Ordförande Coompanion Kalmar län, Per Ribacke, kommunalråd i Alvesta kommun samt kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten och kommunchef Karolina Berglund från Fagersta kommun. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera