Kommittén Demokratin 100 år vill nå ut till samhällslärare

Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram ett omfattande kunskapsmaterial för undervisning och diskussion kring demokrati.

På hemsidan www.vardemokrati.se återfinns den digitala Demokratistugan som är en kunskapssamling om demokrati redo att användas i klassrummet eller i workshopen du planerar kring demokratifrågor.

Här finns quiz, samtalssnurra med demokratifrågor, information om rösträttens framväxt, våra fri- och rättigheter liksom filmer som på olika sätt tar upp demokratins många aspekter.

För den som vill ha en snabb ingång till olika demokratiska byggstenar finns kommitténs explainers om demokrati.

Vill du se lättsamma filmer som med glimten i ögat förklarar olika demokratiska begrepp och företeelser ska du titta på filmerna ”Vår demokrati – med Emma Frans.”

Missa heller inte kunskapsbanken ”Mer om demokrati” som tagits fram för att fördjupa och komplettera Demokratistugan, filmerna, quizen och explainer-filmerna.

Under hösten annonserar kommittén på SO-rummet för att fler lärare, pedagoger och elever ska få upp ögonen för allt material som finns att tillgå.

—–

Syntolkning: En gul bild visar en tecknad stuga, logotypen Vår demokrati Värd att värna varje dag samt en hand med ett finger som ”klickar. Texten lyder: Tävla, spela och lär dig mer i Demokratistugan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera