Att använda vår demokrati är att vårda den

Följande en artikel signerad landshövdingen på Gotland, Anders Flanking och kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn, inför demokratidagarna på Gotland 24-26 mars. Demokratistugan kommer att ställas upp vid Österport i Visby. Längre ned hittar du länk till programmet för demokratidagarna. 

1921 genomfördes det första riksdagsvalet där både män och kvinnor hade rösträtt. Under de hundra år som gått sedan dess har vi många gånger påmints om att demokratin inte är självklar. Inte minst under de senaste veckorna. Mindre än 100 mil från Gotlands kust pågår ett krig där Ukrainas invånare är beredda att offra sina liv för frihet, demokrati och nationell självständighet. Sällan har det varit viktigare att stå upp för de värderingar som den svenska demokratin bygger på.

Demokrati är inte något som bara berör våra förtroendevalda politiker. Den angår oss alla. Den lägger grunden för fri- och rättigheter som påverkar både samhällslivet och våra personliga liv:

Vi får tro vad vi vill och älska vem vi vill. Vi kan uttrycka vad vi tycker och argumentera för det.

Vi har ett levande civilsamhälle och ett oberoende rättsväsende. Vi har fria medier som kan berätta för oss om det som händer i vår omvärld, utan att det förvrängs av de styrande. Inte minst här på Gotland, där radio-, tv- och tidningsjournalister granskar hur bland annat ansvariga myndigheter utför sina uppdrag. Och en gång vart fjärde år får vi rösta fram dem som ska företräda oss.

På valdagen bekräftas en av de utmaningar som den svenska demokratin står inför. Trots det höga valdeltagandet avstår många från att rösta. Alla känner sig inte delaktiga. Gotland följer riksstatistiken: Den som har låg lön är inte lika benägen att rösta som den som tjänar mer. Och svenskar som är födda i andra länder har ett lägre valdeltagande än de som är födda i Sverige.

En annan utmaning är det hårdnande debattklimatet. Var fjärde politiker uppger att de utsätts för trakasserier eller hot. Vissa väljer att hoppa av sina uppdrag och röster tystnar.

Så får det inte vara. I demokratin ska vitt skilda åsikter kunna brytas mot varandra. För att det ska fungera krävs att vi har en samsyn om att allas röster är viktiga.

Vi som lever nu får skörda frukterna av kampen för rösträtt. Om vi vill föra det arvet vidare måste vi försvara och utveckla vår demokrati. Det gör vi bäst genom att använda den. Så engagera dig, diskutera – och gå och rösta!

Demokratijubileet har uppmärksammats på många sätt. Bland annat med Demokratistugan, ett mobilt kunskapscenter, som har turnerat landet runt. Nu är det Gotlands tur. Den 24–26 mars står Demokratistugan på Östercentrum i Visby.

Kom förbi och lär dig mer om demokratins historia, nutid och framtid. Och ta chansen att framföra dina åsikter om hur demokratin kan utvecklas de kommande hundra åren. Demokratin är värd att värna varje dag!

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år
Anders Flanking, landshövding i Gotlands län

 

Landshövding i Gotlands län, Anders Flanking. Foto: Bildvision: Jesper Hammarlund.
Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år. Foto: Kristian Pohl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du till Demokratistugans program på Gotland 24-26 mars:
Demokratidagar i Visby | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Artikeln har publicerats 18 och 19 mars i följande publikationer:
Gotlands Allehanda
Hela Gotland premium
Gotlands Tidningar

 

Syntolkning bilder: Överst på sidan ett utstnitt av Demokratistugan. En dörr står öppen, på dörren en aktivitet ”Vad ska du göra” där åskådaren får följa pilar med olika valmöjligheter för att se hur hen kan påverka i demokratin. En skylt på gul vägg ”Välkommen till Demokratistugan”, ett gult bord med två gula stolar. En byggsats med demokratiord som tillsammans bildar ett torn .

Nederst på sidan två bilder: Anders Flanking, landshövding Gotland står framför ett fönster med handen vilande på en stolsrygg. Han är klädd i blå kostym och tittar in i kameran. Till höger, Peter Örn, ordförande i kommittén, svart kostym, tittar in i kameran.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera