Alla utställare på framtidsdagens EXPO finns nu på vår hemsida

För dig som inte kunde besöka EXPO under konferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag finns nu alla utställare presenterade på vår hemsida.

Alla dessa aktörer tog chansen att bidra till nya idéer och inspiration i demokratiarbetet. Du kan självklart kontakta dem individuellt om du har frågor kring deras demokratiarbete.

Här kommer du till EXPO där du möter: 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Institutet För Språk och Folkminnen
Forum för levande historia
Myndigheten för press, radio och tv
Akademikerförbundet SSR
Sametinget i Sverige
Demokrati100
Dramaten
Barnombudsmannen
NOD
Brottsoffermyndigheten
Svenska kyrkan
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Svenska filminstitutet
Sveriges riksdag

Varmt välkommen att besöka dem alla!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera