Nu hittar du konferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag på UR Play

Den 15 mars 2022 arrangerade kommittén Demokratin 100 år en framtidsdag om vår demokrati med samtal som berörde allt från demokratins utveckling internationellt, i EU och i Sverige,  ungdomar syn på delaktighet och demokratin framåt, utmaningar och möjligheter för demokratin och det stora arbete som gjorts i Sverige för att stärka demokratin de senaste åren. Dagen avslutades med ett samtal där ordförande Peter Örn och moderator Parisa Amiri kände partiledarna på pulsen vad gäller deras tankar om demokratin och valet 2022. 

Nu finns alla samtalen att se via UR Play! Här hittar du programmen på UR. 
I maj sänds programmen i Kunskapskanalen. Här följer alla sändningstider:

Måndag 2 maj 2022
14:00 Demokratin 100 år – en kraftsamling

Kommittén Demokratin 100 år diskuterar insatser som gjorts för demokratin och hur demokratin ska utvecklas och stå sig fortsatt stark.

14:15 Demokratins utveckling
Ett rekordantal av världens länder, däribland över 20 procent av länderna i EU, utvecklas till autokratier. Autokratiseringen förknippas med en polarisering som vi ser även i Sverige.

14:50 Människan i demokratin
Ett samtal om demokratins knäckfrågor. Desinformationen, tilliten, framtidstron, den sociala och ekonomiska ojämlikheten – dessa saker är alla djupt förknippade med demokratins framtid.

15:20 Ungas röster – demokratins framtid
Vad kan unga människor bidra till för att stärka demokratin? Ett samtal om hur samhället kan ta tillvara ungas engagemang.

15:45 Demokratiarbete i praktiken
Vad kan det innebära att faktiskt försöka främja lokal och regional demokrati? Tre personer som arbetat aktivt med just detta ger sina exempel.

16:00 Vår demokrati – den gemensamma grunden
Hur vill våra riksdagspartier värna demokratin? Vilka är deras viktigaste demokratifrågor inför valet 2022 och vidare?
Med Nooshi Dadgostar (V), Hans Dahlgren (S), Jakob Forssmed (Kd), Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Märta Stenevi (Mp) och Martin Kinnunen (Sd).

Lördag 7 maj 2022
09:00 Demokratin 100 år – en kraftsamling
09:15 Demokratins utveckling
09:50 Människan i demokratin
10:20 Ungas röster – demokratins framtid
10:45 Demokratiarbete i praktiken
11:00 Vår demokrati – den gemensamma grunden

Fredag 13 maj 2022
14:00 Demokratin 100 år – en kraftsamling
14:15 Demokratins utveckling
14:50 Människan i demokratin
15:20 Ungas röster – demokratins framtid
15:45 Demokratiarbete i praktiken
16:00 Vår demokrati – den gemensamma grunden

Söndag 15 maj 2022

12:00 Demokratin 100 år – en kraftsamling
12:20 Demokratins utveckling
12:50 Människan i demokratin
13:25 Ungas röster – demokratins framtid
13:45 Demokratiarbete i praktiken
14:00 Vår demokrati – den gemensamma grunden

Läs en sammanfattning av dagen här.

 

Bild från URplay.se Alla program som UR spelat in från konferensen den 15 mars visas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntolkning översta bilden: en skärmdump från UR Play där partiledare och partiföreträdare står vid sina ståbord framför en bild med texten Vår demokrati – den gemensamma grunden. Från konferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag. För den understa bilden på sidan – se bildtext.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera