Tack alla demokratiaktörer!

Den 1 juni 2022 lämnar kommittén Demokratin 100 år över sitt betänkande till regeringen. I betänkandet finns både en beskrivning av det arbete som genomförts de gångna åren utifrån uppdraget att stärka, värna och främja demokratin i Sverige, samt ett antal förslag som kan ligga till grund för ett konstruktivt demokratiarbete framåt.

I den här korta filmen får du ta del av något av allt det som åstadkommits för att främja demokratin och skapa rum för demokratifrågor de senaste åren.

Inget av detta hade gått att uppnå utan allas gemensamma ansträngningar! Kommittén vill därför tacka alla demokratiaktörer runt om i hela Sverige för engagemang, kunskap, handlingskraft och driv!

Eftersom det är 310 olika aktörer från bland andra myndigheter, fackföreningar, kommuner, regioner, skolväsende, civilsamhälle, media och näringsliv som skrivit under, kan vi inte tacka er alla enskilt, men ni som är nyfikna på vilka som deltagit, stått värdar för #Demokratistugan, ordnat demokratisamtal, skrivit bidrag till antologin ”100 år till” osv, är välkomna att botanisera här på hemsidan.

Hemsidan kommer att finnas kvar till 1 juni 2027.

 

 

Syntolkning film:

Bild 1: fyra bilder i bakgrunden med Demokratistugan, färgglada händer, demokratiambassadörerna och Deklaration för en stark demokrati. Text på bilden: Tack för alla starka demokratisatsningar! Tillsammans har vi skapat en nationell demokratirörelse som gett ringar på vattnet!

Bild 2: Deklaration för en stark demokrati i bakgrunden. Text: 310 aktörer har skrivit på Deklaration för en stark demokrati! Tillsammans har de nått ut till 1,2 miljoner människor med demokratisatsningar!

Bild 3: Bild på Demokratistugan framför ringmuren i Visby, Gotland. Text: Demokratistugan besökte 16 län och 20 platser. Över 10 000 personer tittade in i stugan.

Bild 4: Ett programblad från Demokratidagar i Visby. Text: Länsstyrelser har tillsammans med lokala aktörer, regioner och kommuner arrangerat över 400 programpunkter under stugans turné.

Bild 5: Bild på en 3D-version av Demokratistugan. Text: Den digitala Demokratistugan har besökts av 6000 personer

Bild 6: Collage av bilder från pop-up modul av Demokratistugan. Text: Kommittén har tagit fram en pop-up Demokratistuga som besökt folkhögskolor, gallerior och bibliotek.

Bild 7: Bild på webbsidan ”Mer om demokrati” Text: Kunskapsbanken om demokrati kan användas både i undervisning och för egen fördjupning.

Bild 8: Bild på demokratiambassadör Emma Frans med headset. Text: Kommittén har tagit fram sex filmer och elva explainers om demokrati.

Bild 9: Svartvita bilder på Lena Posner-Körösi, Rosaline Marbinah, Emma Frans och Peter Örn. Text: Fyra demokratiambassadörer har medverkat i över 230 utåtriktade aktiviteter

Bild 10: Färgglad bild på grafiska händer. Text: Kommittén har arrangerat eller medverkat i bland annat: Folk och Kultur, Järvaveckan, Almedalsveckan, Frihamnsdagarna, Bokmässan, Demokratiafton, MR-dagarna, Demokratin 100 år – en framtidsdag

Bild 11: Bild på stapeldiagram där en orange pil bär texten ”Nyhetsbrev”. Längst ned står det ”Opinion och demokrati” som är titeln på ett av kommitténs nyhetsbrev. Text på bild: Kommittén har gett ut 17 nyhetsbrev på olika demokratiteman.

Bild 12: Collage av bilder från samtal kommittén arrangerat. Text: Många samtal kommittén deltagit i eller arrangerat finns att se på UR Play.

Bild 13: Bild på fyra antologiböcker. Text: Kommittén har publicerat antologin ”100 år till.” Fyra delar, fullmatade med tänkvärda texter om olika aspekter av vår demokrati.

Bild 14: Bild på böcker i hylla. Text: Fler känner till grundlagarna, vad oberoende domstolar innebär, att vi röstar till parlamentet i Eu-valet.

Bild 15: Bild på Elin Wägner som tittar mot en hög pärmar med namnunderskrifter för kvinnors rösträtt, svartvit. Text: Andelen medborgare som känner till att kvinnor fick rösträtt 1921 har ökat från 69 till 82 procent. Källa Novus 2022.

Bild 16: Bild på betänkandets första sida, gul bakgrund, hand med valsedel, person i talarstol, person med demonstrationsplakat. Text: Kommittén lämnar in sitt betänkande den 1 juni, 2022. Där finns flera förslag för att ytterligare stärka demokratin i Sverige.

Bild 17: Bakgrund av färgglada händer. Text: Kommittén Demokratin 100 år har bestått av: Ordförande Peter Örn Demokratiambassdörer Emma Frans, Rosaline Marbinah, Lena Posner-Körösi

Bild 18: Bakgrund av färgglada händer. Text: Sekretariat: Helena Onn med Thérèse Amnéus, Carl Eklund, Malin Hansson, Ebba Jansson, Nellie Johansson, Eva Kopito, Raija Kärkkainen Eriksson, Erika Lindeberg, Paula Pontvik, Hedvig Palmqvist, Beata Sjöstedt, Fredrika Söderman, Fanny Wallberg.

Bild 19: Bakgrund av färgglada händer. Text: Vi som arbetat i kommittén Demokratin 100 år vill säga tack till alla aktörer och demokratikämpar för ett fantastiskt arbete! Fortsätt arbeta för vår demokrati, den är värd att värna varje dag!

Bild 20: Bakgrund av färgglada händer. Logotyp ”Vår demokrati Värd att värna varje dag”

Musik: Tonymelodics

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera