Kalendariet

Kommittén Demokratin 100 års verksamhet är avslutad. 

Här ser du tidigare händelser i kommittén. Verksamheten pågick i huvudsak mellan år 2018-2021. Den 1 juni 2022 överlämnades betänkandet SOU 2022:28 till kulturministern. Därmed avslutades kommitténs uppdrag och verksamhet. Hemsidan finns kvar till 1 juni 2027. Sidan ska ses som ett historiskt dokument, tillgängligt under 5 år, men utan moderation eller uppdatering av länkar/information osv.

Väl mött!

Tidigare aktiviteter

default_featured_image

Kommitténs ordförande och demokratiambassadör Peter Örn håller inledningstal och medverkar under Demokratidag för gymnasieelever som anordnas av Göteborgs universitet. Demokratidagen är en del av universitets regeringsuppdrag för att stärka demokratin.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i panelsamtal under Demokratidag vid Stockholms universitet. Demokratidagen är en del av universitets regeringsuppdrag för att stärka demokratin och riktar sig till gymnasieelever.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i seminarium med tema Hur stärker vi motståndskraften mot desinformation vid hanteringen av en kris i samhället? Seminariet anordnas av Länsstyrelsen Stockholm som del av en samtalsserie om demokratifrågor.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi medverkar i Tisdagsträff anordnat av Bildningsförbundet Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Tisdagsträffar är en kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen som går ut på att skapa dialog och utbyta erfarenheter inom frågor som rör integration, demokrati och mänskliga rättigheter.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Rosaline Marbinah medverkar i Myndigheten för Press, Radio och TV:s fredagsfrukost för att berätta om kommitténs arbete. Evenemanget riktar sig till myndighetens anställda.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi deltar i seminarium.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi deltar i rektorslunch på Konstfack och möter Konstfacks personal och rektor Maria Lantz.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi medverkar i seminarium med #vimåsteprata i samband med att Demokratistugan besöker Karlskrona i Blekinge.

default_featured_image

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans föreläser om demokrati för gymnasielever på Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

Kommittén medverkar i Vestlunddagarna

Datum: 22 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
default_featured_image

Kommitténs ordförande Peter Örn håller anförande vid Vestlunddagarna.

Tipsa oss!

Planerar du ett event eller vet du ett som vi borde vara med på? Hör av dig till oss i sekretariatet: kontakt@vardemokrati.se.