Stor uppslutning för demokratin i Kalmar

Den 27 maj genomfördes en demokratisatsning i Kalmar län där 14 aktörer undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Vid ceremonin medverkade även Kalmar läns Landshövding Peter Sandwall.

”Det är mycket glädjande att se denna stora satsning i Kalmar län. Flera av de kommuner i länet som skriver under Deklaration för en stark demokrati kommer särskilt arbeta med barn och ungdomar – något som är mycket viktigt då den unga generationen är vår och demokratins framtid. Regionen och länsstyrelsen kommer också att förstärka arbetet med nationella minoriteters kultur och språk, som är en omistlig del av demokratin. När så många i ett län satsar på att stärka demokratin tillsammans skapas både delaktighet och lokal förankring – så fördjupas demokratin och blir starkare!” säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Kommunernas åtaganden fokuserar på att förankra den lokala demokratin ytterligare genom ett intensifierat arbete med medborgardialog. Borgholms kommun kommer att stärka kommunens utveckling och ta till vara på medborgarnas idéer via medborgardialoger. Högsby kommun arbetar med medborgardialoger, innefattar bland annat kommunala samhällsföreningar och idrottsföreningar. Kommunerna lyfter även fram hur man arbetar särskilt med barn och ungdomar, Oskarhamns kommun kommer arbeta med konsekvensanalyser som lyfter fram barns perspektiv. Vimmerby kommun kommer arbeta med att främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen.

Region Kalmar kommer inom ramen för deklarationen särskilt att arbeta för att stärka nationella minoriteters rättigheter till sitt språk och sin litteratur. Kalmar läns museum kommer att anordna föreläsningar, podcasts och workshops i syfte att verka för att fler ska få insikt och medvetenhet om det demokratiska systemet och dess historia.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och deras fortsatta arbete för att stärka demokratin.

Här kan du läsa samtliga aktörers åtaganden i sin helhet:

Borgholms kommun

Emmaboda kommun

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

Kalmar kommun

Kalmar läns museum

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Nybro kommun

Oskarshamns kommun

Region Kalmar

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Västerviks kommun

Syntolkning: Samtliga bilder från undertecknande kommuner med representanter som håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Oskarshamn, Mönsterås och Hultsfreds kommuner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera