ForshagaAkademin, HSB Riksförbund och Coompanion Fyrbodal undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 25 maj undertecknar gymnasieskolan ForshagaAkademin, HSB Riksförbund och Coompanion Fyrbodal Ek Deklaration för en stark demokrati.

– Kunskap är avgörande för att kunna delta i demokratin och skolan har ett särskilt uppdrag att både lära ut om demokrati och utöva demokrati i praktiken. Det är särskilt viktigt att aktörer som arbetar med undervisning och formandet av kommande generationer lägger kraft på att utveckla demokratin och demokratiska arbetssätt – då deras elever kommer att avgöra hur framtidens demokrati ser ut. Det är glädjande att ForshagaAkademin, som första gymnasieskola i samlingen, valt att underteckna Deklaration för en stark demokrati, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Bland aktörernas åtaganden finns följande exempel:

  • ForshagaAkademin åtar sig att utveckla arbetet med demokrati. Konkret ska det göras genom att se över elevinflytandet, stärka elevsamverkan och ha ett aktivt elevråd på skolan.
  • HSB Riksförbund ska genom sin uppdaterade kod för föreningsstyrning samt ett det nyligen införda organet föreningsgranskare öka medlemmarnas insyn och transparensen i verksamheten.
  • Coompanion Fybodal åtar sig att utbilda styrelse och medarbetare i de gemensamt framtagna värdeorden; demokrati, jämlikhet, entreprenörskap och hållbarhet. Dessa värden ska sedan implementeras i verksamheten.

Kommittén välkomnar aktörernas fortsatta demokratistärkande arbete!

Läs aktörernas åtaganden i sin helhet här:

ForshagaAkademin

HSB Riksförbundet

Coompanion Fyrbodal

Syntolkning
Bild 1: Anna Karin Holmberg från ForshagaAkademins med en undertecknad deklaration samt bild när Karina Lindgren, ordförande för  Coompanion Fyrbodal, undertecknar.
Bild 2: HSB:s VD Pernilla Bonde håller upp en undertecknad deklaration tillsammans med ordförande Johan Nyhus. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera