Uppvidinge och Tingsryds kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 18:e maj undertecknar Uppvidinge och Tingsryds kommun i Kronobergs län Deklaration för en stark demokrati.

Kommunerna utgör en viktig del i den svenska demokratin och säkerställer den lokala förankringen, som dessutom är grundlagsskyddad.

Inom ramen för deklarationen kommer Uppvidinge kommun bland annat arbeta med kunskapsspridning i kommunens skolor samt en rad andra aktiviteter med fokus på unga. Kommunen har även, i samarbete med Sveriges kommuner och regioner anordnat ett seminarium med fokus på hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Vid Uppvidinge kommuns undertecknande  medverkade även Landshövding Maria Arnholm.

”När Uppvidinge kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati bidrar de till ytterligare lokal förankring för den gemensamma satsningen att stärka demokratin. Inom ramen för sina åtaganden har Uppvidinge kommun, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, anordnat ett seminarium som fokuserar på hot, hat och våld mot förtroendevalda. Detta belyser ett allvarligt hot mot demokratin eftersom våra förtroendevalda är demokratins och folkets främsta representanter. Jag välkomnar undertecknandet och kommunens fortsatta arbete för att stärka vår demokrati” säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.”

Tingsryds kommun kommer bland annat att samarbeta med Linnéuniversitetet för ett ökat deltagande i medborgardialog utifrån ett statsvetenskapligt och sociologiskt perspektiv. Samarbetet syftar bland annat till att se över interna processer samt att nå nya målgrupper. Kommunen kommer även att starta ett pilotprojekt med medborgarbudget där medborgarna kommer med förslag och röstar  som en del av pilotprojektet. Tingsryds kommuns biblioteksverksamhet kommer även anordna en utställning i september för att uppmärksamma demokratin.

Kommittén välkomnar kommunernas undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Läs mer om deras åtaganden här:

Uppvidinge kommun

Tingsryds kommun

Syntolkning: Till vänster i bild Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun som håller upp Deklaration för en stark demokrati. Till höger i bild Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun som undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Uppvidinge och Tingsryds kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera