SFS, Funktionsrätt Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 14 maj undertecknar tre organisationer Deklaration för en stark demokrati: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Funktionsrätt Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ)

Bland aktörernas åtaganden finns följande exempel:

SFS åtar sig att bland annat att tillsammans med Sveriges universitet och högskoleförbund, SUHF, utbilda ungdomspolitiker i sin sektor. Syftet är att exempelvis skapa en ökad förståelse för sektorn, systemen och ansvarsfördelningen.

Funktionsrätt Sverige ska under 2021 ha en webbinarieserie där beslutsfattare och allmänheten bjuds in för att diskutera olika samhällsfrågor. Ämnena har sitt ursprung i rekommendationer från rapporten Respekt för rättigheter om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Svenska Avdelningen av ICJ har antagit ett Program för Rättsstaten Sverige 2020 med fem olika avdelningar: Demokrati och rättssäkerhet, Enskildas mänskliga rättigheter, EU och Europakonventionen, Diskriminering, rättighetsfrågor, urfolk och minoriteter samt Frihetsberövande, Brott och straff. Utifrån dessa teman kommer kommissionen bland annat att skriva artiklar som publiceras på deras hemsida.

Kommittén välkomnar aktörernas satsningar för att stärka demokratin och skapa förutsättningar för allas möjlighet att delta och kunna använda sina demokratiska rättigheter.

Läs åtagandena i sin helhet nedan:

Syntolkning: Nicklas Mårtensson, kanslichef på Funktionsrätt Sverige samt Simon Edström, ordförande för SFS, undertecknar Deklaration för en stark demokrati. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera