Dramaten skriver under Deklaration för en stark demokrati

– Som Sveriges nationalscen för konstformen teater är det självklart att vi har ett stort ansvar att vara en aktiv aktör och ständig försvarare av demokratiska värden och det fria ordet, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare på Dramaten.

Genom att skriva under deklarationen åtar sig Dramaten bland annat att tillgängliggöra scenkonsten för fler, att med uppsökande publikarbete nå fler och nya publikgrupper, att fortsätta arbeta för att öka tillgängligheten på teatern och att aktivt söka nya unga röster att skriva pjäser för teatern. Dramaten arrangerar även under hösten samtal med demokratiska teman, bland annat workshopserien Öva- och skapa demokrati.

– Att Dramaten väljer att underteckna Deklaration för en stark demokrati är ett tydligt ställningstagande för kulturens ovärderliga roll i demokratin, säger Lena Posner-Körösi, demokratiambassadör i kommittén Demokratin 100 år.

Läs Dramatens åtaganden här.

Syntolkning: Lena Posner-Körösi och Mattias Andersson håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera