Riksförbundet Unga Musikanter och Teaterföreningen Svartviksspelet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 28 maj undertecknar Riksförbundet Unga musikanter (RUM) och Teaterföreningen Svartviksspelet Deklaration för en stark demokrati.

RUM är en ideell förening med målet att använda musik för att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla kulturutövare. Bland föreningens åtaganden finns bland annat projektet ”Led sig själv och andra” med fokus på ungt ledarskap. Syftet är att stärka det demokratiska värdebaserade ledarskapet i distriktsstyrelser och på aktiviteter och läger. RUM vill främja ett klimat där alla både kan ta plats – och ge plats åt andra.

Föreningen Svartviksspelen är en amatörteaterförening som bildades med målet att sätta upp ett arbetarspel om livet och människorna i Svartvik. Föreningen har bland annat åtagit sig att i sina teaterframträdanden visualisera och berätta om arbetet och kampen för rösträtt, främst ur kvinnors perspektiv, men också om kampen för bättre arbetsvillkor och föreningsfrihet. Rösträttstemat kommer även att nå ut genom ett samarbete med Sundsvalls kommun som handlar om installering av ett tittskåp med det temat.

Kommittén välkomnar att aktörerna, med musik och teater som verktyg, praktiserar och lär ut demokratiska processer.

Läs aktörernas åtaganden i sin helhet nedan:

 

Bild: Kollage med bild från Föreningen Svartviksspelet respektive bild från Riksförbundet Unga Musikanter. 

Syntolkning: Föreningen Svartviksspelet och Riksförbundet Unga Musikanter undertecknar Deklaration för en stark demokrati. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera