Demokratisatsning i Västerbotten – nu har den 200:e aktören har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Den 3 juni genomför Länsstyrelsen i Västerbottens en demokratisatsning och undertecknar Deklaration för en stark demokrati tillsammans med 11 kommuner i länet och Umeå universitet. Länsstyrelsen i Västerbotten blir därmed den 200:e aktören att underteckna deklarationen!

  • Att 11 kommuner i Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet, undertecknar Deklaration för en stark demokrati kommer att innebära en framgång för den lokala demokratin. Flera kommuner åtar sig att arbeta med förbättrade medborgardialoger för att på sätt skapa möjligheter för fler att komma till tals och delta i demokratin. Umeå universitet är en annan mycket viktig aktör eftersom forskning och utbildning bidrar till vidareutveckling av demokratin. Det, i kombination med Länsstyrelsen Västerbottens satsning på ökad samverkan mellan lokala aktörer, gör att demokratin både fördjupas och främjas ytterligare framöver, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Bland aktörernas åtaganden finns följande exempel.

Länsstyrelsen Västerbotten är värd för Demokratistugan under 2021 i samverkan med Dorotea och Robertsfors kommun. Målet är att hela länet ska involveras i veckan genom att bjuda in en bredd av aktörer.

Bjurholm och Dorotea kommun ska genomföra medborgardialoger. Tanken är att satsa på att nå ut brett, digitalt såväl som fysiskt, bland annat genom hackatonmetodik som utarbetas inom ungdomsprojektet Youth up North där Dorotea kommun deltar.

I Lycksele, Nordmaling och Norsjö satsar kommunerna särskilt på ungas deltagande. I Lycksele sker översyn av vilka stödfunktioner som kan utvecklas för att främja ungas inflytande lokalt och i Nordmaling ska demokratiberedningen föra dialog med skolan och unga vuxna för att bland annat starta upp ungdomsfullmäktige. Norsjö kommun ska erbjuda ungdomar möjlighet att komma med ungdomsinitiativ till kommunfullmäktige.

Malå och Skellefteå kommun ska lyfta demokratins 100 års jubileum genom att informera om demokrati och 100-årsjubileet i info-blad till anställda respektive bevilja särskilt anslag till demokratiberedningen.

Robertsfors och Vännäs kommun ska satsa på utökad kommunikation. Robertsfors ska arbeta aktivt för att så många som möjligt ska delta när kommunen står värd för Demokratistugan. I Vännäs ska kommunikation och dialog mellan medborgare och förvaltning förbättras.

Vilhelmina och Åsele kommun ska utbilda förtroendevalda. I Vilhelmina ska fullmäktige ha demokratitema på ett sammanträde under 2021 och i Åsele ska en utbildningsdag kring arbetet med medborgardialoger genomföras.

Umeå universitet kommer att bjuda in till seminarier, konferenser och öppna föreläsningar samt fortsätta uppmuntra forskare, studenter och experter att delta i debatter och diskussioner kring demokratifrågor.

Läs aktörernas åtaganden i sin helhet här:

 

Syntolkning: Bild på när Helene Hellmark Knutsson, landshövding Länsstyrelsen Västerbotten, undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bild: Länsstyrelsen Västerbotten

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera