Stor demokratisatsning i Dalarna

Idag undertecknade 17 aktörer i Dalarnas län Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet blir också startskottet på Dalarnas demokrativecka samt invigning av kommitténs digitala Demokratistuga. Vid ceremonin medverkade även Dalarnas läns Landshövding Ylva Thörn som också undertecknade deklarationen.

”Idag är en speciell dag på många sätt, i Dalarnas län görs nu en stor satsning för demokratin genom undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati. Till följd av detta kommer arbetet med att förankra demokratin lokalt att intensifieras ytterligare. Medborgardialoger, regional samverkan och särskilt fokus på unga är vägen framåt för att uppnå detta, tillsammans. Idag invigs även den digitala Demokratistugan som är en digital version av kommitténs mobila kunskapscenter. I både den digitala och fysiska stugan kan vi lära oss mer om demokratins historia, samtid, framtid och om den lokala demokratin. Det är viktigt att vi håller dessa perspektiv vid liv och uppdaterade i vårt arbete med att värna demokratin”, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Demokrativeckan är ett åtagande som länsstyrelsen i Dalarna gör inom ramen för deklarationen tillsammans med andra lokala aktörer.

Bland kommunernas åtaganden finns ett särskilt fokus på att utveckla arbetet med medborgardialog. Avesta kommun vill särskilt bredda områden som dialogen berör. Leksand kommun arbetar särskilt med att nå ut till nya människor via dialoger i digitalt format. Orsa kommun har som mål att erbjuda Sveriges bästa dialoger 2050.

Utöver fokus på medborgardialoger finns också en särskild ambition att nå ut till unga. Falun kommun kommer att göra en lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ludvika kommun arbetar med att ge unga större delaktighet i politiska beslut. Rättvik kommun arbetar bland annat med att stärka deltagandet bland unga i kommunen.

Inom ramen för deklarationen kommer Dalarnas Museum ge stimulansbidrag till lokala föreningar, stiftelser och organisationer som arbetar med kulturhistoria och kulturarv. Högskolan Dalarna anordnar en intern seminarieserie med fokus på jämställdhet, inkludering, internationalisering, miljö och klimat.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och deras fortsatta arbete för att stärka och förankra demokratin.

Här kan du läsa samtliga åtaganden:

Avesta kommun

Borlänge kommun

Dalarnas Museum

Falun kommun

Gagnef kommun

Hedemora kommun

Högskolan i Dalarna

Leksand kommun

Ludvika kommun

Länsstyrelsen Dalarna

Mora kommun

Orsa kommun

Rättviks kommun

Smedjebackens kommun

Säters kommun

Vansbro kommun

Älvdalens kommun

Syntolkning: på bilderna syns, Stefan Norberg, kommunstyrelsens ordförande i Hedemora kommun, Mikael Thalin , kommunstyrelsens ordförande i Orsa kommun, Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun samt Blerta Krenzi kommunfullmäktiges ordförande i Avesta kommun

Foto: Hedemora kommun, Avesta kommun, Orsa kommun samt Älvdalens kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera