Fyra kommuner och Riksförbundet HjärtLung undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 8:e juni undertecknar Sundsvalls kommun i Västerbottens län, Lessebo kommun i Kronobergs län, Simrishamns kommun i Skåne län, Karlskrona kommun i Blekinge län samt Riksförbundet HjärtLung Deklaration för en stark demokrati.

Kommunerna utgör en viktig del i den svenska demokratin och säkerställer den lokala förankringen, som dessutom är grundlagsskyddad. Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet.

Åtagandena för Lessebo, Simrishamns och Sundsvalls kommuner kommer bland annat att fokusera på att stärka demokratin lokalt och arbeta för ökad delaktighet genom medborgardialoger.

Inom ramen för åtagandena kommer Karlskrona kommun, Blekinge tekniska högskola, Blekinge museum och Region Blekinge bland annat att arrangera en föreläsning samt utställning i samband med internationella demokratidagen den 15 september.

Riksförbundet HjärtLung kommer att hålla en digital föreläsning om Demokratin 100 år – utifrån ett historiskt funktionshinderperspektiv i samverkan med ABF. Internt kommer förbundet även arbeta med att stärka sitt demokratiska föreningsarbete via dialogmöten med sina förtroendevalda på riks-, läns- och lokalnivå. Riksförbundet HjärtLung satsar mycket på att öka förbundets digitala kompetens genom information och utbildning om olika digitala verktyg.

Kommittén välkomnar aktörernas fortsatta arbete för att stärka och ytterligare förankra demokratin.

Läs samtliga åtaganden här:

Riksförbundet HjärtLung

Karlskrona kommun

Lessebo kommun

Simrishamns kommun

Sundsvalls kommun

Syntolkning: Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Riksförbundet HjärtLung, Sundsvalls kommun och Simrishamns kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera