Stockholms Länsstyrelse undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 9 juni undertecknar Länsstyrelsen i Stockholm Deklaration för en stark demokrati. I samband med undertecknandet samtalade landshövding Sven-Erik Österberg med kommitténs ordförande Peter Örn:

Länsstyrelsen kommer att stå värd för demokratistugan i december, som avslutning på jubileumsåret för demokratin. Innan dess åtar sig Länsstyrelsen att genomföra:

  • minst fyra demokratisamtal med och för externa parter. Samtalen fokuserar på utmaningar som hotar demokratin och som vi arbetar aktivt med att motverka, till exempel digitalt utanförskap, rasism på arbetsmarknaden och desinformation.
  • ett internt demokratisamtal med och för våra anställda med syfte är att belysa vikten av hur Länsstyrelsen i sitt dagliga arbete bidrar till ett demokratiskt samhälle, samt öka kunskapen kring bemötande av de som inte förstår vad demokrati är och hur den fungerar.
  • en kommunikationsinsats i sociala medier för att sprida information om sina åtaganden, samtalsserien och demokratiarbetet i Stockholms län.

Kommittén välkomnar undertecknandet och det fortsatta demokratiarbetet i länet!

Läs Stockholms Länsstyrelses åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: Landshövding Sven-Erik Österberg och kommitténs ordförande Peter Örn håller upp varsin undertecknat Deklaration för en stark demokrati. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera