Kommittén deltar i Växjö Earth Week

Mellan den 22 till 28 mars pågår Växjö Earth Week. Veckan anordnas av Växjö kommun som undertecknade Deklaration för en stark demokrati i januari i år. De teman som lyfts är bland annat demokrati, klimat, miljö och mångfald. Veckan är helt digital och det går att delta i via hemsidan.

Demokrati och hållbarhet är sammankopplade frågor som påverkar varandra. Hållbarhetssatsningar är viktigt för demokratin. Kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi har därför bjudits in för att hålla en föreläsning på temat under Växjö Earth Week onsdagen den 24 mars kl. 19.00. Hur hänger demokrati och social hållbarhet ihop? Vad krävs för att ett samhälle ska vara socialt hållbart och vilka demokratiska utmaningar finns som också påverkar den sociala hållbarheten? Dessa, och andra viktiga frågor på temat, kommer Lena att diskutera.

Länk till föreläsningen med Lena kommer att läggas upp på Earth Weeks sida om evenemanget som går att nå här.

På Växjö Earth Weeks hemsida kan du ta del av övrigt program under veckan.

Syntolkning: Bild på demokratiambassadör Lena Posner-Körösi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera