Länsstyrelsen Västmanland undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 19 mars undertecknar Länsstyrelsen Västmanland Deklaration för en stark demokrati.

Genom undertecknandet åtar sig länsstyrelsen bland annat att samverka med region västmanland, länets kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle för att engagera så många som möjligt i demokratiutvecklingen. Utöver detta kommer länsstyrelsen genomföra invånardialoger med fokus på delaktighet. Länsstyrelsen kommer även verka för att länets invånare får bättre kunskap och en ökad medvetenhet om det demokratiska systemet, både nationellt och internationellt via kommunikationsinsatser.

”Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västmanland undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Genom detta stärks demokratin ytterligare och länsstyrelsen i Västmanland blir en tydlig samverkanspunkt i länet kring arbetet med att främja, förankra och försvara vår demokrati. Genom samverkan med lokala aktörer och dialog med länets invånare bidrar länsstyrelsen till ett ökat och brett engagemang för demokratiutvecklingen i länet”, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Kommittén välkomnar Länsstyrelsens undertecknande och deras arbete för en stärkt demokrati.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län håller upp deklaration för en stark demokrati.

Foto: Länsstyrelsen Västmanland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera