Svenska Downföreningen: Fler kan bli delaktiga och bidra till en starkare demokrati

Efter världsdagen för Downs syndrom den 21 mars, ställde vi några frågor till Anna Halldén, kanslichef på Svenska Downföreningen om deras arbete för medlemmars demokrati- och rättighetsfrågor.

Vad betyder det att Downs syndrom uppmärksammas genom ”Rocka sockorna” varje år?

Det betyder mycket för att lyfta fram kunskap kring diagnosen hos allmänheten, men också för att skapa utrymme i media och hos beslutsfattare för att lyfta fram våra frågor. Vi försöker utnyttja uppmärksamheten även till samhällspolitisk påverkan även om Rocka sockorna i sig egentligen ”bara” handlar om att fira och hylla alla med Downs syndrom

Hur tycker ni att Downs syndrom uppmärksammas andra dagar än den 21/3?

Generellt ganska dåligt. Det är till exempel sällan vår målgrupp tas med i beaktande i de beslut som tas av politiker och myndigheter även om besluten i hög grad påverkar vardagen och möjligheterna för personer med Downs syndrom.

Vilka tre demokratifrågor är de viktigaste för Svenska Downföreningens medlemmar och varför?

Det är:
Återupprättande av LSS
LSS är mer än bara assistans. Våra medlemmar har sällan behov av assistans utan någon/några av de övriga insatserna och dessa kringskärs svårt. Dessutom görs bedömningar om insatser olika, inte bara från kommun till kommun utan från ett försäkringskassakontor till ett annat.  Det kan inte vara rimligt att en lag tillämpas olika beroende på i vilket kvarter du är skriven.

Rätten till ett språk
För att kunna ta vår plats i samhället behöver vi alla ett språk. Språket är nyckeln till tänkande, inlärning och makt att påverka sitt liv. Med rätt och tidigt insatt stöd kan fler bli delaktiga och bidra till en starkare demokrati.

Likvärdiga rättigheter – mänskliga rättigheter
Personer med Downs syndrom har rätt till ett liv med samma mänskliga rättigheter som råder i vårt samhälle för ”alla andra”. Dessvärre stöder inte politiken och myndigheters beslut de grundläggande mänskliga rättigheterna fullt ut, avslutar Anna Halldén.

Här hittar du till Svenska Downföreningen.

Och här kan du testa vad du vet om Downs syndrom. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera