Motala och Lindesbergs kommuner undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 25 mars undertecknar Motala kommun i Östergötlands län och Lindesbergs kommun i Örebro län Deklaration för en stark demokrati.

Kommunerna utgör en viktig del i den svenska demokratin och säkerställer den lokala förankringen,  som dessutom är grundlagsskyddad.

Inom ramen för deklarationen kommer Motala kommun tillsammans med civilsamhället att informera och utbilda kring svensk demokrati samt FNs mänskliga rättigheter. Med ett särskilt fokus på aktiviteter för grupperna barn, unga och flerspråkiga vuxna.

”Ett undertecknande innebär att man tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna samt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism”, säger Nils-Ingvar Graan, kommunfullmäktiges ordförande i Motala kommun.

Lindesbergs kommun kommer genom undertecknandet att anordna en demokratidag där politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar ungdomar i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar. Målgruppen för demokratidagen är ungdomar 13-25 år som är boende eller studerande i Lindesbergs kommun.

”Självklart har vi i Lindesbergs kommun alltid stått bakom och verkat för de demokratiska värdena i samhället. Undertecknandet av deklarationen handlar för oss om ett signalvärde både internt i vår organisation och externt i omvärlden. Vi åtar oss att jobba med aktiviteter för att höja kunskapen i de här områdena. Många står för demokrati – få kanske kan förklara vad det egentligen betyder.”, säger Arnold Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande i Lindesbergs kommun.

Kommittén välkomnar kommunernas undertecknande och deras fortsatta arbete för en stark demokrati.

Läs mer om deras respektive åtaganden nedan:

Motala kommun

Lindesbergs kommun

Syntolkning: Högst upp syns Arnold Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande i Lindesbergs kommun och nedan Nils-Ingvar Graan, kommunfullmäktiges ordförande i Motala kommun håller upp deklaration för en stark demokrati.

Foto: Lindesbergs kommun samt Motala kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera