CIVOS, Föreningen Norden Norrbotten och Studieförbundet vuxenskolan Halland undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 30 mars undertecknar tre aktörer Deklaration för en stark demokrati, dessa är CIVOS, Föreningen Norden Norrbotten och Studieförbundet Vuxenskolan Halland.

CIVOS arbetar för ett självständigt civilsamhälle genom samverkan och främjande av organisationer. Genom att underteckna deklarationen åtar sig CIVOS att publicera en lättillgänglig informationstext om statsskicket. Organisationen kommer i sammanhanget att lägga vikt vid de grundlagsfästa fri- och rättigheterna samt vid konventioner som relaterar till civilsamhället. Ledamöterna i styrelsen för CIVOS kommer utifrån detta att dela varsitt inlägg på hemsidan med reflektioner utifrån respektive ledamots verksamhet.

Föreningen Norden driver utvecklingen av ett nordiskt samarbete i samverkan med civilsamhälle och offentliga aktörer i syfte att bidra till fred, öppenhet och demokrati. Föreningen Norden Norrbotten åtar sig att tillsammans med aktörer i Norrbotten på lokal och regional nivå bidra till en demokratisk, dialog och samverkan genom olika aktiviteter som bidrar till ökad kunskap om demokratin i samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan Halland bedriver studieverksamhet genom studiecirklar, kulturprogram och föreläsningar i syfte att öka kunskap och delaktighet. Studieförbundet åtar sig att genomföra kunskapshöjande insatser där de till exempel åskådliggör skillnaderna i ett fritt demokratiskt samhälle och i ett auktoritärt samhälle. I samband med det förklaras också hur den demokratiska processen fungerar. Detta görs genom att erbjuda studiecirklar såsom Ny i politiken, Politikerskolan och Mitt Val. Se video från undertecknandet nedan.

Föreningslivet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Kommittén välkomnar därför att dessa aktörer, som samtliga arbetar för ett stärkt föreningsliv och civilsamhälle, undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Kommittén ser fram emot att följa aktörernas fortsätta arbetet för att fler ska vara delaktiga i demokratin.

Läs åtagandena i sin helhet nedan:

Syntolkning: En sammansatt bild med tre mindre bilder från aktörerna.
Bild 1: CIVOS ordförande David Samuelsson håller upp en undertecknad Deklaration för en stark demokrati. Foto: CIVOS
Bild 2: Eivor Olofsson, ordförande i Föreningen Norden Norrbotten, undertecknar deklarationen. Foto: Pia Jägstrand.
Bild 3: Bild från film när Studieförbundet Vuxenskolan Hallands chef  Joachim Lindqvist undertecknar deklarationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera