Påskläsning med demokratitema

Vill du läsa om demokrati under påskledigheten? Nedan finns några av de senaste rapporterna på temat. Klicka på rubrikerna för att läsa rapporten i sin helhet.

 • 2021 års rapport från V-deminstitutet vid Göteborgs universitet
  Rapporten från V-dem summerar statusen för demokratin i världen under 2020. Rapporten berör bland annat läget utifrån covid 19-pandemin. Det handlar om lockdowns, inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter samt den accelererande våg av auktoritärt styre som skett. Särskilt hotat är yttrandefriheten, media och civilsamhället.
 • Brottsförebyggande rådets rapport om islamofobiska hatbrott 2021
  I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.
 • State of hate, Far-right extremism in Europe 2021
  I rapporten granskas den högerextrema miljön i Europa. Rapporten visar en miljö i förändring som blir allt mer internationell. Större omvärldshändelser som coronapandemin, valet i USA, Brexit och Black lives matter-protesterna har påverkat europeisk ytterhöger. Rasnationalism och konspirationsteorier har fått ett uppsving. Rapporten tar avstamp i en europeisk attitydundersökning med sammanlagt 12 000 respondenter i åtta europeiska länder.
 • Utmaningar och insatser för demokratin (inledande kartläggning bland länsstyrelserna)
  Länsstyrelsen i Jönköpings län  har kartlagt  länsstyrelsernas pågående eller planerade insatser och uppfattningar om utmaningar på demokratiområdet med anledning av 100-årsjubiléet för svensk demokrati.

Genom kommitténs rapportsida kan du alltid vara uppdaterad på de senaste rapporterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera